مقالات ترجمه شده رشته مهندسی ترافیک یا حمل و نقل

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی ترافیک یا حمل و نقل
ترجمه مقاله خط مشی محیطی، تصمیم گیری و اثرات بازگشتی در بخش ترابری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله خط مشی محیطی، تصمیم گیری و اثرات بازگشتی در بخش ترابری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله SCC پرکننده مکانی آب بندی شده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله SCC پرکننده مکانی آب بندی شده - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله معماری هیبریدی مبتنی بر حسگر وایرلس برای شبکه های موردی خودرویی

ترجمه مقاله معماری هیبریدی مبتنی بر حسگر وایرلس برای شبکه های موردی خودرویی

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله آنالیز مسافرت از طریق اتوبوس بومی شده با خودروی شخصی و حمل و نقل عمومی

ترجمه مقاله آنالیز مسافرت از طریق اتوبوس بومی شده با خودروی شخصی و حمل و نقل عمومی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله ممکن ساختن حمل و نقل شهری چندحالتی از طریق خدمات تکمیلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ممکن ساختن حمل و نقل شهری چندحالتی از طریق خدمات تکمیلی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله سیستم پشتیبانی تصمیم برای اجاره خودرو پویا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سیستم پشتیبانی تصمیم برای اجاره خودرو پویا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله اعتبار قانون اسمید و تجزیه و تحلیل جهانی روند میزان مرگ و میر

ترجمه مقاله اعتبار قانون اسمید و تجزیه و تحلیل جهانی روند میزان مرگ و میر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله مولدهای ترافیک حمل بار شهری بزرگ

ترجمه مقاله مولدهای ترافیک حمل بار شهری بزرگ

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله ایمنی و خطر در عبور و مرور جاده

ترجمه مقاله ایمنی و خطر در عبور و مرور جاده

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تشویق به عملکرد خوب در توسعه طرح های تحرک شهری قابل تحمل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تشویق به عملکرد خوب در توسعه طرح های تحرک شهری قابل تحمل - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله طراحی شبکه ترانزیت با بهینه سازی کلونی زنبور عسل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله طراحی شبکه ترانزیت با بهینه سازی کلونی زنبور عسل - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله اثرات ایمنی از منحنی افقی و ترکیب درجه در بزرگراه دو خطه روستایی

ترجمه مقاله اثرات ایمنی از منحنی افقی و ترکیب درجه در بزرگراه دو خطه روستایی

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله برآورد حجم ترافیک شهری با استفاده از داده های مداری - نشریه IEEE

ترجمه مقاله برآورد حجم ترافیک شهری با استفاده از داده های مداری - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 48
ترجمه مقاله مفهوم چند وجهی بودن در طراحی ایستگاه قطار

ترجمه مقاله مفهوم چند وجهی بودن در طراحی ایستگاه قطار

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله تاثیر راه‌ حل‌ های هوش تجاری بر شبکه های حمل و نقل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر راه‌ حل‌ های هوش تجاری بر شبکه های حمل و نقل - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8