ترجمه مقاله اثرات ایمنی از منحنی افقی و ترکیب درجه در بزرگراه دو خطه روستایی

ترجمه مقاله اثرات ایمنی از منحنی افقی و ترکیب درجه در بزرگراه دو خطه روستایی
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثرات ایمنی از منحنی افقی و ترکیب درجه در بزرگراه دو خطه روستایی
عنوان انگلیسی
Safety Effects of Horizontal Curve and Grade 2 Combinations on Rural Two-Lane Roads
صفحات مقاله فارسی
21
صفحات مقاله انگلیسی
23
سال انتشار
2012
نشریه
TRB
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6449
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی راه و ترابری
دانشگاه
مرکز تحقیقات حمل و نقل، کانزاس سیتی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
هدف
توصیف دادها
توسعه پایگاه داده
آماری توصیفی
دامنه ی مقدار ویژگی های جاده
تحلیل آماری
روش تجزیه تحلیل
مدل هایی برای منحنی افقی و مماس روی درجات مستقیم
مدل برای منحنی افقی و مماس در نوع 1 برای قله منحنی عمودی
مدل هایی برای منحنی افقی و مماسی درخم منحنی عمودی نوع 1
مدل برای منحنی افقی و مماسی نوع 2 و خم منحنی عمودی
مدل برای منحنی افقی و مماسی از خم منحنی عمودی نوع 2
عوامل اصلاح تصادف
CMFs منحنی افقی و مماس در درجات مستقیم
CMFs برای منحنی افقی و مماس ازقله منحنی عمودی نوع 1
CMFs برای منحنی افقی و مماس درخم منحنی عمودی نوع 2
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

The safety effects of horizontal curves and grades on highways have been quantified separately, but it is not currently known whether and how the safety performance of horizontal curves and that of grades interact. While the first edition of the AASHTO Highway Safety Manual (HSM) provides crash modification factors (CMFs) for the safety effects of horizontal curvature and percent grade on rural two-lane highways, it does not have any method for accounting for the interactions between these effects. In other words, in the HSM procedures for rural two-lane highways, the safety effect of a horizontal curve is the same whether it is located on a level roadway, a straight grade, or a vertical curve. Similarly, the safety effect of a straight grade is the same whether it is located on a tangent roadway or on a horizontal curve. Researchers have always supposed that there are interactions between the safety effects of horizontal and vertical alignment, but this has not been demonstrated in a form useful for safety prediction. This paper summarizes the results of research undertaken to quantify the safety effects of five types of horizontal and vertical alignment combinations based on Washington Highway Safety Information System (HSIS) data and crash records from 2003 to 2008. The outcome is a set of safety prediction models for fatal-and-injury and property-damage-only (PDO) crashes. To present the results in a form suitable for incorporation in the AASHTO Highway Safety Manual, crash modification factors representing safety performance relative to level tangents were developed from these models for each of the five combinations.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
اثرات ایمنی منحنی افقی و درجات بزرگراه ها به طور جداگانه اندازه گیری شده اند، اما در حال حاضر چگونگی عملکرد منحنی افقی و تداخل درجات مشخص نیست.
در حالی که اولین نسخه از کتابچه ی راهنمای AASHTO ایمنی برزگراه (HSM) عوامل اصلاح تصادفات (FCS) برای اثرات ایمنی انحنای افقی و درصد درجات در بزرگراه های دوخطه روستایی را فراهم می کند هیچ روشی برای بررسی برهم کنش بین اثرات وجود ندارد. به عبارت دیگر در روش HSM برای بزرگراه دو خطه روستایی اثر ایمنی از یک منحنی افقی مشابه همان است که در سطح جاده یک درجه مستقیم است یا در یک منحنی عمودی واقع شده است. محققان همیشه فرض می کنند فعل و انفعالات بین اثرات ایمنی محور های افقی و عمودی وجود دارد، اما این در یک فرم برای پیش بینی های ایمنی مفید نشان داده نشده است.
خلاصه نتایج حاصل از این مقاله برای اندازه گیری اثرات ایمنی پنج نوع از ترکیبات ترازافقی و عمودی براساس داده های سیستم اطلاعات ایمنی بزرگراه واشنگتن (HSIS) و سوابق تصادف از سال 2003 تا سال 2008 انجام شده است. یک مجموعه ای از مدلهای پیش بینی ایمنی برای آسیب های مرگبارو آسیب های ویژه (PDO) تصادفات حاصل شده است. برای ارائه ی نتایج دریک فرم مناسب برای ملحق شدن به کتابچه ی راهنمای ایمنی بزرگراه AASHTO نمایش عوامل اصلاح تصادف نسبت عملکرد ایمنی سطح مماس شده از این مدلها برای هریک از پنج ترکیب توسعه داده شده است.

بدون دیدگاه