ترجمه مقاله مفهوم چند وجهی بودن در طراحی ایستگاه قطار

ترجمه مقاله مفهوم چند وجهی بودن در طراحی ایستگاه قطار
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مفهوم چند وجهی بودن در طراحی ایستگاه قطار
عنوان انگلیسی
Intermodal Concept in Railway Station Design
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
0
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6336
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی راه و ترابری و برنامه ریزی حمل و نقل
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مفهوم چند وجهی و ایستگاه راه آهن
ایستگاههای بین المللی
ایستگاههای فرودگاه
ایستگاههای ریلی سبک یا مترو
وجوه طراحی ایستگاه
یکپارچگی نور و سازه
دسترسی برای افراد معلول
تبلیغات و هنرهای مردمی
اطلاعات مسافرت
توسعه‌های تجاری
جمع بندی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

This article presents perspectives in transport facilities and the design of railway stations influenced by the intermodal concept. The intermodal concept supports the integration of related transportation modes. This concept has been around for some time and has gradually been applied to existing transportation terminals. It is a movement to effectively connect railways with other transportation modes as an interchange. The tendency has recently become evident in several railway stations, affecting their architecture and interior design. Accordingly, the new forms of railway stations were designed to change the conventional image of the stations. The architecture of the stations has gone beyond the design of main functions, which include core, transition, peripheral, and administrative. Depending on the needs of the station, the design of these spaces has to also include supplementary functions; for instance, integration of light and structure, access for disabled people, and commercial development. It is possible to also see them as an expression of modern technology reflected in their daring structure and use of new materials. The role of stations and communities is another issue discussed in this paper. Its development gives a significant guideline for the design of intermodal stations. Noticeably, good relationships between stations and their communities encourage commercial approaches and economic growth. These will bring together transportation facilities, commercial development, and local activities that allow the congregation of all classes of people.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مقاله ارائه کننده چشم اندازهایی در تسهیلات حمل و نقل و طراحی ایستگاههای قطار تحت اثر مفهوم چند وجهی بودن می‌باشد. مفهوم چند وجهی چند زمانی وجود داشته و سپس بر روی ترمینالهای موجود اعمال گردید. آن یک جنبش برای ارتباط دادن مؤثر راه آهن به دیگر حالتهای حمل و نقل به صورت تبادلی می‌باشد. این تمایل به تازگی در چندین ایستگاه راه آهن مشهود شده و بر روی معماری و طراحی داخلی آن اثر گذار بوده است. بر این اساس فرمهای جدید ایستگاه راه آهن برای تغییر تصویر سنتی ایستگاه طراحی شدند.
معماری ایستگاه به ورای طراحی عملکردهای اصلی رفته است که شامل هسته, انتقال, محیط و مدیریت می‌باشد. بر اساس نیازهای ایستگاه طراحی این فضاها نیز همچنین شامل عملکردهای تکمیلی می‌باشد؛ برای مثال؛ یکپارچگی نور و سازه, دسترسی برای افراد با معلولیت, و توسعه تجاری. همچنین امکان این وجود دارد تا آنها را به عنوان بیانی از تکنولوژی مدرن انعکاس یافته در سازه‌های جسورانه و استفاده از مصالح جدید مشاهده نمود.
نقش ایستگاهها و جوامع موضوع دیگری است که در این مقاله مورد بحث قرار داده می‌شود. توسعه آن باعث راهنمایی قابل توجهی برای طرحی ایستگاههای چند وجهی می‌شود. به طور قابل توجهی, روابط خوب بین ایستگاهها و جوامع آنها باعث تشویق رویکرد تجاری و رشد اقتصادی می‌شود. اینها باعث کنار هم قرار گرفتن تسهیلات حمل و نقل, توسعه تجاری و فعالیتهای محلی می‌شود که اجازه گرد هم آمدن تمام طبقات مردم را می‌دهد.

بدون دیدگاه