تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله آنالیز مسافرت از طریق اتوبوس بومی شده با خودروی شخصی و حمل و نقل عمومی

عنوان فارسی: مسافرت از طریق اتوبوس بومی شده: تجزیه و تحلیل مقایسه ای با خودرو شخصی و حمل و نقل عمومی متعارف در دو شهر
عنوان انگلیسی: Commuting by Customized Bus: A Comparative Analysis with Private Car and Conventional Public Transport in Two Cities
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 20 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 23
سال انتشار : 2016 نشریه : USF
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7598 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 8.15Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: برنامه ریزی حمل و نقل
مجله: مجله حمل و نقل عمومی - Journal of Public Transportation
دانشگاه: دانشگاه اوکلند، نیوزیلند
کلمات کلیدی: سفر از حومه شهر به شهر، اتوبوس بومی شده، خودرو شخصی، حمل و نقل عمومی، شیوه سفر
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

پیشینه اتوبوس بومی شده

اهداف

بازبینی ادبیات تحقیق مرتبط

انتخاب شیوه سفر رفت و برگشتی بین خودرو شخصی و حمل و نقل عمومی

سواری اشتراکی با مشارکت رفت و آمد کننده های مکرر

چارچوب روش شناسانه

منطقه مطالعه

آوکلوند

پاریس

جمع اوری داده

پردازش داده

زمان ورود متفاوت

ز مان سفر (TT)

هزینه سفر

مصرف سوخت

نتایج

آوکلند

پاریس

مقایسه های دو شهر

نتیجه گیری ها

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Commuting is a major component in the creation of traffic and travel problems. Thus, more attention should be given to its practice. Private car (PC) transport, the dominant mode of commuting in most of the world’s major cities, creates traffic-related social problems such as traffic congestion, traffic fatalities and injuries, and adverse environmental impacts. This study proposes a novel commuting travel mode—a customized bus (CB) transit system that provides advanced, personalized, and flexible demand-interactive minibus service using Internet, telephone, and smartphone apps. The aim was to assess and compare the performance of CB with PC and with conventional public transport (PT) systems. A methodological analysis framework was constructed to quantify operational performance measures that enable the comparison of the different travel modes. This analysis framework was then applied to two cities— Auckland, New Zealand, and Paris, France—to assess the overall performance metrics of PC, PT, and CB, such as travel costs, travel time, and fuel consumption. This comparison sheds light on the differences between the travel modes, their viability, and their competitiveness. The results of the case study show that PC is the fastest commuting mode, but the travel costs incurred by it are twice as much as for PT and CB and involve higher fuel consumption. CB also can provide a useful alternative for commuter trips in Auckland and Paris. For increased commuter trips, CB proved to be more efficient than the PC and PT modes. Finally, the CB system tends to be more profitable in Auckland than in Paris.

نمونه متن ترجمه

چکیده

سفر روزانه از حومه شهر به شهر یک مولفه مهم در خلق مشکلات ترافیکی و سفر محسوب می گردد . از اینرو ، توجه بیشتر بایستی به طرز کار اش معطوف گردد . حمل و نقل با ماشین شخصی که شیوه برتر سفر از حومه به شهر در اکثر شهر های مهم جهان می باشد ، مشکلات اجتماعی مر تبط با ترافیک نظیر ازدحام ترافیک ، تلفات و آسیب های ترافیکی و تاثیرات محیطی معکوس را ایجاد می کند . مطالعه حاضر یک شیوه جدید سفر از حومه شهر به شهر را پیشنهاد می دهد – سیستم ترانزیت اتوبوس بومی شده که سرویس مینی باس پیشرفته تقاصا متقایل ، شخصی شده و انعطاف پذیر را با استفاده از اینترنت ، تلفن و اپلیکیشن های تلفن هوشمند فراهم می کند . هدف این بود تا عملکرد اتوبوس بومی شده (CB) با خودور شخصی و با سیستم های حمل ونقل عمومی معمولی براورد شده و مقایسه گردد . چارچوب تحلیل روش شناسانه ایجاد گردید تا سنجش های عملکرد عملیاتی تعیین کمیت گردد که مقایسه شیوه های سفر متفاوت را میسر می سازد . چارچوب تحلیل حاضر برای دو شهر اعمال گردید – آوکلند در نیوزلند و پاریس در فرانسه – تا سنجه های عملکرد کلی خودرو شخصی ، حمل و نقل عمومی و اتوبوس بومی شده نظیر هزینه های سفر ،زمان سفر و مصرف سوخت براورد گردد . این مقایسه یک سری تفاوت ها بین شیوه های سفر ، امکان عملی اشان و رقابت پذیری اشان را شفاف می سازند . نتایج بررسی موردی نشان می دهند که خودرو شخصی سریع ترین شیوه سفر از حومه شهر به شهر می باشد اما هزینه های سفری که با خودرو شخصی به بارامده است تقریبا دو برابر بیشتر از حمل و نقل عمومی و اتوبوس بومی شده می باشد و مصرف سوخت بالاتر را شامل می گردد . همچنین اتوبوس بومی شده یک گزینه سودمند را برای سفر های مکرر رفت و برگشتی در آولکلند و پاریس می باشد . اتوبوس بومی شده برای سفر های مکرر فزاینده ثابت کرده بود که کارامد تر از شیوه های خودرو شخصی و حمل و نقل عمومی می باشد . در نهایت ، سیستم اتوبوس بومی شده در آوکلند نسبت به پاریس سوداور تر می باشد .