ترجمه مقاله تعیین میزان پیچیدگی پروژه های حمل و نقل با فرآیندهای تحلیل سلسله مراتبی فازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تعیین میزان پیچیدگی پروژه های حمل و نقل با فرآیندهای تحلیل سلسله مراتبی فازی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تعیین میزان پیچیدگی پروژه های حمل و نقل با استفاده از فرآیندهای تحلیل سلسله مراتبی فازی
عنوان انگلیسی
Quantifying the complexity of transportation projects using the fuzzy analytic hierarchy process
صفحات مقاله فارسی
33
صفحات مقاله انگلیسی
13
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6473
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
برنامه ریزی حمل و نقل و سازه
مجله
مجله بین المللی مدیریت پروژه - International Journal of Project Management
دانشگاه
دانشکده مهندسی ویتاکر، دانشگاه Gulf Coast فلوریدا، آمریکا
کلمات کلیدی
پیچیدگی، پیچیدگی پروژه، پروژه های حمل و نقل، ساختار حمل و نقل، AHP فازی
فهرست مطالب
1- مقدمه
2. مطالعات قبلی
2.1. پیچیدگی پروژه
2.2. عوامل پیچیدگی پروژه
2.3. اندازه گیری پیچیدگی پروژه
3. روش تحقیق
4. عوامل پیچیدگی پروژه در ساخت و ساز حمل و نقل
5. اجزا و پارامترهای پیچیدگی پروژه حمل و نقل
5.1. پیچیدگی اجتماعی سیاسی
5.2. پیچیدگی محیط زیست
5.3. پیچیدگی سازمانی
5.4. پیچیدگی های ساختاری
5.5. پیچیدگی های تکنولوژی
5.6. پیچیدگی دامنه
6. وزن دادن به مولفه ها و پارامترهای پیچیدگی پروژه
6.1. تایید سازگاری
6.2. ترکیبی از قضاوت های کارشناسان
6.3. غیر فازی سازی
6.4. محاسبه وزن
7. اندازه گیری پیچیدگی در پروژه های حمل و نقل
7.1. اندازه گیری پیچیدگی پروژه
7.2. مطالعه موردی
8. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Transportation projects are increasingly complex. A systematic approach for measuring and evaluating complexity in transportation projects is imperative. Thirty six project complexity factors were identified specifically for transportation construction. Using factor analysis, this study deduced the six components of project complexity, namely sociopolitical, environmental, organizational, infrastructural, technological, and scope complexity. The Fuzzy Analytic Hierarchy Process (Fuzzy AHP) method was employed to determine the weights of the components and parameters of project complexity. Sociopolitical complexity was the most defining component of complexity in transportation construction. A complexity level (CL) was proposed to measure the overall project complexity. The application of the proposed approach was demonstrated in a case study of three transportation projects performed by a heavy construction company. As a quantitative measure CL enables managers to better anticipate potential difficulties in complex transportation projects. As a result, scarce resources will be allocated efficiently among transportation projects in a company’s portfolio.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
پروژه های حمل و نقل فراینده های پیچیده ای هستند. رویکرد سیستماتیک اندازه گیری و ارزیابی پیچیدگی در پروژه های حمل و نقل امری ضروری است. به طور خاص سی و شش عامل پیچیدگی پروژه برای ساخت و ساز حمل و نقل مشخص شد. با استفاده ازفاکتور تحلیل ، این مطالعه به استنباط شش جزء از پیچیدگی پروژه، یعنی سیاسی و اجتماعی، زیست محیطی، سازمانی، زیرساختی، فن آوری، و دامنه پیچیدگی می پردازد. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی روش (فازی AHP) برای تعیین وزن اجزای سازنده وپارامترهای پیچیدگی پروژه به کار گرفته شده است. تعیین کننده ترین پیچیدگی در ساختار حمل و نقل پیچیدگی سیاسی بود.سطح پیچیدگی (CL) برای اندازه گیری پیچیدگی کلی پروژه پیشنهاد شده است. استفاده از روش ارائه شده در مطالعه موردی از سه پروژه حمل و نقل که توسط یک شرکت ساخت و ساز سنگین انجام شده، نشان داده شده است. اندازه گیری کمی CL مدیران را قادر می سازد تا مشکلات بالقوه در پروژه های حمل و نقل پیچیده را بهترپیش بینی کنند. در نتیجه، منابع کمیاب به صورت کارامد در میان پروژه های حمل ونقل نمونه کارهای شرکت اختصاص داده می شوند.

بدون دیدگاه