مقالات ترجمه شده رشته مهندسی ترافیک یا حمل و نقل

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی ترافیک یا حمل و نقل
ترجمه مقاله ایده ای برای جاده ابریشم جدید

ترجمه مقاله ایده ای برای جاده ابریشم جدید

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله الگوریتم زمان بندی مبتنی بر QoS در وانت

ترجمه مقاله الگوریتم زمان بندی مبتنی بر QoS در وانت

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله کنترل توپولوژی در VANET و برآورد ظرفیت - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کنترل توپولوژی در VANET و برآورد ظرفیت - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله تلفیق داده ها در سیستم های حمل و نقل هوشمند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تلفیق داده ها در سیستم های حمل و نقل هوشمند - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله ارزیابی مدل انباشتگی یخبندان - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی مدل انباشتگی یخبندان - مجله وایلی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله آسفالت های بتنی پیش ساخته

دانلود ترجمه مقاله آسفالت های بتنی پیش ساخته

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 27
دانلود ترجمه مقاله راهنمای مدلسازی تقاضای سفر بر مبنای فعالبت برای برنامه ریزان

دانلود ترجمه مقاله راهنمای مدلسازی تقاضای سفر بر مبنای فعالبت برای برنامه ریزان

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 30
دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی کنترل ترافیک شهری با مدل صف - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی کنترل ترافیک شهری با مدل صف - مجله الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11