دانلود ترجمه مقاله راهنمای مدلسازی تقاضای سفر بر مبنای فعالبت برای برنامه ریزان

دانلود ترجمه مقاله راهنمای مدلسازی تقاضای سفر بر مبنای فعالبت برای برنامه ریزان
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
کتاب راهنمای مدلسازی تقاضای سفر بر مبنای فعالبت برای برنامه ریزان
عنوان انگلیسی
Guidebook on Activity-Based Travel Demand Modeling for Planners
صفحات مقاله فارسی
30
صفحات مقاله انگلیسی
15
سال انتشار
0
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4162
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
برنامه ریزی حمل و نقل
فهرست مطالب
مقدمه
۱ ۱ شیوه بر مبنای سفر
۲ ۱ شیوه برمبنای فعالیت
۲ عوامل مشخص کننده الگوی فعالیت روزانه- سفر یک فرد؟
۱ ۲ الگوهای فعالیت- سفر کارگران
۲ ۲ الگوهای فعالیت- سفر غیر کارگران
۳ نیازهای داده برای تحلیل سفر بر مبنای فعالیت
۱ ۳ نیازمندیهای داده برای تحلیل
۲ ۳ نیازمندیهای داده برای اجرا
۴ چارچوبی برای سیستم مدلسازی بر مبنای فعالیت
۱ ۴ سیستم مدل تولید- تخصیص
۲ ۴ سیستم مدل زمان بندی برای کارگران
۲ ۴ سیستم مدل زمان بندی برای غیر کارگران
۵ نتیجه گیری

 

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Introduction

Since the beginning of civilization, the viability and economic success of communities have been, to a major extent, determined by the efficiency of the transportation infrastructure. To make informed transportation infrastructure planning decisions, planners and engineers have to be able to forecast the response of transportation demand to changes in the attributes of the transportation system and changes in the attributes of the people using the transportation system. Travel demand models are used for this purpose; specifically, travel demand models are used to predict travel characteristics and usage of transport services under alternative socioeconomic scenarios, and for alternative transport service and land-use configurations. The need for realistic representations of behavior in travel demand modeling is well acknowledged in the literature. This need is particularly acute today as emphasis shifts from evaluating long-term investment-based capital improvement strategies to understanding travel behavior responses to shorter-term congestion management policies such as alternate work schedules, telecommuting, and congestion-pricing. The result has been an increasing realization in the field that the traditional statistically-oriented tripbased modeling approach to travel demand analysis needs to be replaced by a more behaviorally-oriented activity-based modeling approach.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
مقدمه
از آغاز تمدن، پایایی و موفقیت اقتصادی جوامع تا حد زیادی بر حسب کارایی زیرساختار حمل و نقل تعیین شده است. به منظور اخذ تصمیمات آگاهانه درمورد برنامه ریزی زیرساختار حمل و نقل ، برنامه ریزان و مهندسین باید توانایی پیش بینی پاسخ نیاز حمل و نقل به تغییرات در مشخصه های سیستم حمل و نقل و تغییرات در مشخصه های افراد با استفاده از سیستم حمل و نقل را داشته باشند. از مدلهای تقاضای سفر برای این منظور استفاده شده است. مخصوصاً از این مدلها برای پیش بینی ویژگیهای سفر و استفاده از سرویس های حمل و نقل تحت سناریوهای اجتماعی اقتصادی جایگزین و برای پیکره بندیهای کاربری زمین و سرویس حمل و نقل استفاده شده است.
نیاز به نمایش واقعی رفتار در مدلسازی تقاضای سفر در پژوهش به خوبی تائید شده است. این نیاز امروز بسیار حساس می باشد، زیرا نقطه تاکید از ارزیابی استراتژیهای ارتقاء سرمایه بر اساس سرمایه گذاری بلند مدت به درک و فهم پاسخ های رفتار سفر به سیاست های مدیریت ادغام کوتاه مدت نظیر زمان بندیهای کاری جایگزین، ارتباط از راه دور، و قیمت گذاری تراکمی جابجا شده است. نتیجه، افزایش تحقق در رشته ای است که در آن شیوه مدلسازی بر اساس سفرآماری سنتی برای تحلیل تقاضای سفر، می بایست جای خود را به شیوه مدلسازی بر مبنای فعالیت رفتاری دهد.

بدون دیدگاه