ترجمه مقاله تحقیق آزمون چند مقیاسی در بین سطوح با خاصیت چسبندگی آسفالت سرد - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحقیق آزمون چند مقیاسی در بین سطوح با خاصیت چسبندگی آسفالت سرد - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تحقیق آزمون چند مقیاسی در بین سطوح با خاصیت چسبندگی آسفالت سرد
عنوان انگلیسی
Multiscale test research on interfacial adhesion property of cold mix asphalt
صفحات مقاله فارسی
24
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4827
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
برنامه ریزی حمل و نقل و همچنین گرایش مهندسی راه و ترابری
مجله
ساخت و ساز و مصالح ساختمانی
دانشگاه
دانشکده مهندسی و علوم حمل و نقل، موسسه تکنولوژی هاربین، هیلونگجیانگ، چین
کلمات کلیدی
آسفالت سرد، چسبندگی سطحی، انرژی آزاد شده سطحی، آزمایش چند مقیاسی، آسیب رطوبت
فهرست مطالب
هایلایت
چکیده
1. مقدمه
2. مواد و روش های آزمایش
2.1. مواد تجربی
1.1.2. آسفالت چسبناک
2.1.2. مصالح دانه ای و خاکه سنگ
3.1.2. تینرها
4.1.2. مواد افزودنی
5.1.2. درجه بندی مخلوط
2.2. روشهای تست آزمایشگاهی
1.2.2. روش قطره بی پایه
2.2.2. روش فتیله سازی ستونی
2.2 .3. آزمایش کششی Pull-off
4.2.2. زمون شکاف منجمد شده
3. نتایج و بحث
1.3. انرژی آزاد شده سطحی آسفالت چسبنده
2.3. انرژی آزاد شده سطحی مصالح دانه ای
3.3. عملکرد چسبندگی بین آسفالت و مصالح دانه ای
4.3. آزمایش کششیPull-off
5.3. آزمایش شکاف منجمد شده
6. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
abstract

In order to establish proper evaluation methods and indicators for cold mix asphalt (CMA), various scales test methods were used to study the interfacial behavior between asphalt binder and aggregate. The surface free energy of asphalt binder was tested using sessile drop method, and the surface free energy of aggregate was measured using column wicking method. The adhesion work between asphalt and aggregate, moisture damage resistance indices were calculated using the basic surface free energy components. Macro mechanical adhesion property between asphalt binder and aggregate in two conditions (dry and damp) were obtained through the pull-off test. A freeze–thaw splitting test was conducted to verify the effectiveness of energy indices. The results show that diluents and additives used in cold mix asphalt can increase surface free energy of pure asphalt. Limestone has the largest surface free energy, and the largest adhesion work to asphalt in dry condition. Cohesion failure usually occurs in dry condition, while adhesion failure corresponds to damp condition. There are strong correlations between macro mechanical evaluation indicators and surface free energy calculated indices, which indicates that energy indices are a good method to quantize the moisture damage resistance of CMA. Limestone is generally better at resisting moisture damage than granite and basalt.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
به منظور توسعه روش های ارزیابی مناسب و شاخصهایی برای آسفالت سرد (CMA)،مقیاس های متفاوتی از آزمایش روشهابه مطالعه رفتار سطحی بین آسفالت چسبنده و مصالح دانه ای می پردازد. انرژی آزاد سطحی در آسفالت چسبنده با استفاده از روش قطره بی پایه آزمایش شد و انرژی سطحی آزاد شده مصالح دانه ای توسط روش فیلتر ستونی ارزیابی شد. عملکرد چسبندگی بین آسفالت و مصالح دانه ای، شاخصهای پایداری در برابر آسیب رطوبت توسط اجزاء انرژی آزاد شده در سطح پایه انرژی آزاد شده سطحی محاسبه شد. خواص چسبندگی مکانیکی ماکرو بین آسفالت چسبنده و مصالح دانه ای در هر دو شرایط(خشک و مرطوب) از طریق آزمایش کششی Pull-off بدست آمد. آزمون شکاف منجمد شده به منظور اثر بخشی شاخص های انرژی انجام شد. نتایج نشان می دهد که رقیق کننده و مواد افزودنی در آسفالت سرد انرژی سطحی آزاد شده آسفالت خالص را می توان افزایش داد. سنگ آهک دارای بزرگترین انرژی سطحی آزاد شده است و بزرگترین عملکرد چسبندگی مربوط به شرایط خشک آسفالت است. انسجام چسبندگی معمولا در شرایط خشک رخ می دهد در حالیکه انسجام چسبندگی مربوط به شرایط مرطوب است. همبستگی قوی در جهت ارزیابی شاخص های مکانیکی ماکرو و شاخص های انرژی سطحی آزاد شده وجود دارد که نشان میدهد شاخص های انرژی یک روش تئوری خوب به منظورارزیابی پایداری زیان های رطوبت در CMA هستند. سنگ آهک معمولا در برابر آسیب های رطوبت نسبت به بازالت و گرانیت بهتر است.

بدون دیدگاه