ترجمه مقاله فرمولاسیون فراابتکاری جهت بهینه سازی فراوانی در سیستم های حمل و نقل عمومی

ترجمه مقاله فرمولاسیون فراابتکاری جهت بهینه سازی فراوانی در سیستم های حمل و نقل عمومی
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بهینه سازی فراوانی در سیستم های حمل و نقل عمومی: فرمولاسیون و روش های فرا ابتکاری
عنوان انگلیسی
Frequency optimization in public transportation systems: Formulation and metaheuristic approach
صفحات مقاله فارسی
30
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4985
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات
گرایش های مرتبط با این مقاله
برنامه ریزی حمل و نقل، مهندسی الگوریتم و محاسبات، سامانه های شبکه ای وبرنامه نویسی کامپیوتری
مجله
مجله اروپایی پژوهش عملیاتی
دانشگاه
دپارتمان تحقیقات عملیاتی، دانشگاه جمهوری، مونته ویدئو، اروگوئه
کلمات کلیدی
حمل و نقل، بهینه سازی فرکانس اتوبوس، عدد صحیح مختلط برنامه ریزی خطی، جستجوی ممنوعه
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- پیشینه پژوهش
3- مدل ریاضی
3-1 خطوط، تقاضا و رفتار کاربر
3-2 مدل بهینه سازی فراوانی
4- رویکرد فراابتکاری
4-1 روش محلی
4-2 جستجوی ممنوعه
4-2-1 طبقه بندی ممنوعه، حافظه و تنور
4-2-2 معیار آرمانی

4-2-3 اکتشاف محلی

4-3 تابع هدف و محدودیت ها (قیود)
5- نتایج عددی
5-1 مقایسه مقادیر واقعی
5-2 مقایسه جواب های بدست آمده
5-3 آزمایشات دیگر
5-3-1 مدل بدون انتقال
5-3-2 حساسیت به مجموعه ای از فراوانی های ممکن
5-3-3 حساسیت نسبت به جواب اولیه
5-4 کاربرد برای یک نمونه در اندازه بزرگ
6- نتیجه گیری و کار بیشتر

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
abstract

We study the transit frequency optimization problem, which aims to determine the time interval between subsequent buses for a set of public transportation lines given by their itineraries, i.e., sequences of stops and street sections. The solution should satisfy a given origin–destination demand and a constraint on the available fleet of buses. We propose a new mixed integer linear programming (MILP) formulation for an already existing model, originally formulated as a nonlinear bilevel one. The proposed formulation is able to solve to optimality real small-sized instances of the problem using MILP techniques. For solving larger instances we propose a metaheuristic which accuracy is estimated by comparing against exact results (when possible). Both exact and approximated approaches are tested by using existing cases, including a real one related to a small-city which public transportation system comprises 13 lines. The magnitude of the improvement of that system obtained by applying the proposed methodologies, is comparable with the improvements reported in the literature, related to other real systems. Also, we investigate the applicability of the metaheuristic to a larger-sized real case, comprising more than 130 lines.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
ما مسئله بهینه سازی فراوانی حمل و نقل را مورد مطالعه قرار داده ایم، که هدف آن تعیین فاصله زمانی بین اتوبوس های بعدی برای مجموعه ای از خطوط حمل و نقل عمومی است که توسط برنامه های سفر آنها تعیین میشود، یعنی در واقع توالی توقف و بخش های خیابان. جواب باید تقاضای مبدا-مقصد داده شده و محدودیت (قید) در ناوگان اتوبوسرانی موجود را برآورده سازد. ما یک فرمول جدید برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط (MILP) را برای یک مدل از قبل موجود پیشنهاد می کنیم ، که در اصل به عنوان یک فرمول دوسطحی غیر خطی تدوین شده است. فرمولاسیون پیشنهادی قادر به حل به موارد واقعی بهینگی کوچک مسئله با استفاده از تکنیک MILP میباشد. برای حل موارد بزرگتر ما یک روش فرا ابتکاری را پیشنهاد میکنیم که دقت آن با مقایسه در برابر نتایج دقیق (در صورت امکان) برآورد شده است. هر دو رویکرد دقیق و تقریبی، با استفاده از موارد موجود تست شده است ، از جمله یک مورد واقعی مربوط به یک شهرستان کوچک که سیستم حمل و نقل عمومی آن شامل 13 خط است. بزرگی بهبود آن سیستم که با استفاده از روش های ارائه شده به دست آمده است، با پیشرفت های گزارش شده در مقالات در ارتباط با سیستم های واقعی دیگر قابل مقایسه است. همچنین، ما انطباق فراابتکاری با یک مورد واقعی با اندازه بزرگ، شامل بیش از 130 خط را مورد بررسی قرار دادیم.

بدون دیدگاه