ترجمه مقاله ارزیابی فازی-MCDM بر اساس حمل و نقل انسان محور برای طرح انتقالی فضای حیاتی - نشریه J-Stage

ترجمه مقاله ارزیابی فازی-MCDM بر اساس حمل و نقل انسان محور برای طرح انتقالی فضای حیاتی - نشریه J-Stage
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
روند ارزیابی فازی-MCDM بر اساس حمل و نقل انسان محور برای طرح انتقالی بیشترین فضای حیاتی در شهر تایپه
عنوان انگلیسی
A Fuzzy-mcdm evaluation framework based on humanity-oriented trasport for transforming scheme of major arterial space in teipei metropolitan
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2007
نشریه
J-Stage
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6447
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
برنامه ریزی حمل و نقل و مدیریت استراتژیک
مجله
مجله مطالعات حمل و نقل جامعه آسیای شرقی
دانشگاه
گروه اقتصاد زمین، دانشگاه ملی Chengchi
کلمات کلیدی
فازی-MCDM، حمل و نقل و انسان گرا، جاده های شریانی
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2.بررسی اسناد و مطبوعات موجود
2.1.حمل و نقل انسان محور
2.2. نظریه ارزیابی فازی
(الف) روش فازی-MCDM
(ب)روش فازی-دلفی
3.ایجاد یک چارچوب و روند ارزیابی
3.1.چارچوب ساخت ارزیابی
3.2.روش های ارزیابی
3.3.طراحی پانل
4. آنالیزهای مطالعه موردی
4.2 رتبه بندی طرح حمل و نقل(تبدیل)
(الف) تبدیل طرح جاده شرقی و جاده روزولت زونگ-شیائو
(ب) تعیین بهترین طرح تبدیل
5. آنالیزهای مزیت تصمیم گیری در میان گروه ها
5.1 آنالیزهای وزن های مختلف میان گروهها
(الف) دانشجویان فارغ التحصیل
(ب) پژوهشگران
(ج) بخشهای برنامه ریزی شهری دولتی
(د) بخشهای حمل و نقل دولتی
5.2 آنالیزهای معیارهای مختلف
6. نتیجه گیری و پیشنهاد
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Based on the concept of designing humanity-oriented, this paper established an evaluation framework, including four dimensions: traffic smoothness, pedestrian friendliness, comfort of landscape, and space complexity, to assess transforming schemes of major arterial roads in the Taipei metropolitan area and to facilitate decision-making process. By conducting fuzzy-MCDM approach and fuzzy-AHP method to integrate opinions of experts with different expertise into the evaluation framework and further determine the optimal transforming scheme. The evaluation result showed that the two optimal schemes both assign the maximum of adjusted roads to pedestrian space, transform the vehicle-oriented arterial roads into a pedestrian-friendly place, focus on greening the streetscape, and encourage mixed land use. The evaluation framework and the research methods applied in this paper are practical for the related municipal departments to utilize in reviewing transforming plans, thus creating a sustainable city.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

بر اساس نظریه طراحی انسان محور، این مقاله یک روش ارزیابی را منتشر می نماید که شامل: آرام بودن ترافیک، راحتی و دوستانه بودن عابرین پیاده، راحتی در چشم انداز و پیچیدگی مکانی می باشد تا بتوان طرح حمل  و نقل بیشتر جاده های شریانی موجود در منطقه شهری تایپه را ارزیابی نمود و امکان تصمیم گیری راحتی نیز وجود داشته باشد. با ادغام روش فازی-MCDM و روش فازی-AHP می توان گزینه های تخصصی با سناریوهای مختلف به درون چارچوب ارزیابی و تعیین طرح حمل و نقل بهینه را ایجاد نمود. بررسی نتایج نشان داد که دو طرح بهینه حداکثر راه هایی را برای فضای عابر پیاده، تبدیل جاده شریانی خودرو گرا به جای عابر پیاده پسند، تمرکز بر سبز شدن خیابان، و تشویق برای استفاده از زمین های ترکیبی اختصاص می دهند. چارچوب ارزیابی و روش های پژوهش استفاده شده در این مقاله عملی برای شهرداری مربوط عملیاتی بوده تا این سازمان بتواند از آن در بررسی برنامه های تبدیلی استفاده نماید و بدین طریق یک شهر پایداری را بنا نهد.


بدون دیدگاه