مقالات ترجمه شده ارزان روانشناسی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته روانشناسی
ترجمه مقاله پتانسیل انگیزشی تیم ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پتانسیل انگیزشی تیم ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله خانواده درمانی ساختاری

ترجمه مقاله خانواده درمانی ساختاری

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله ادراک نوجوانان از سبک های تربیتی والدین در سوئد، ایتالیا و یونان

ترجمه مقاله ادراک نوجوانان از سبک های تربیتی والدین در سوئد، ایتالیا و یونان

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله پاسخ به نارضایتی در رابطه های عاشقانه

ترجمه مقاله پاسخ به نارضایتی در رابطه های عاشقانه

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1982
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله ملاحظات نظری بارداری - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله ملاحظات نظری بارداری - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله رویکرد اجتماعی برای تحقیقات رفتار اطلاعات بین فردی در فضای دانشگاهی

ترجمه مقاله رویکرد اجتماعی برای تحقیقات رفتار اطلاعات بین فردی در فضای دانشگاهی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 4
ترجمه مقاله اثرات رفتارهای غیرکاری بر روی تصویر سازمانی - نشریه Sage

ترجمه مقاله اثرات رفتارهای غیرکاری بر روی تصویر سازمانی - نشریه Sage

 • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله پیام های ناخواسته در تبلیغات آنلاین به جوانان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیام های ناخواسته در تبلیغات آنلاین به جوانان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله تحلیل دو عاملی اکتشافی مقیاس هوش وکسلر برای کودکان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل دو عاملی اکتشافی مقیاس هوش وکسلر برای کودکان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله چک لیست COSMIN برای ارزیابی کیفیت روش مطالعات - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله چک لیست COSMIN برای ارزیابی کیفیت روش مطالعات - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله ناخویشتن داری عاطفی زنان با سندرم قبل از قاعدگی - نشریه NATURE

ترجمه مقاله ناخویشتن داری عاطفی زنان با سندرم قبل از قاعدگی - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله بررسی رابطه بین سلامت روان و ابتلا به افسردگی و استرس - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله بررسی رابطه بین سلامت روان و ابتلا به افسردگی و استرس - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله نقش والدین در شکل دادن و بهبود بهداشت جنسی کودکان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش والدین در شکل دادن و بهبود بهداشت جنسی کودکان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10