تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اثر طرد شدگی محل کار بر رفتار ارتباط مجدد اجتماعی، سلامت و نگرش ها – نشریه تیلور و فرانسیس

عنوان فارسی: باز کردن جعبه سیاه: چرا و چه زمانی طرد شدگی محل کار بر رفتار ارتباط مجدد اجتماعی، سلامت و نگرش ها تاثیر می گذارد
عنوان انگلیسی: Opening the black box: Why and when workplace exclusion affects social reconnection behaviour, health, and attitudes
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 18 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 29
سال انتشار : 2015 نشریه : تیلور و فرانسیس - Taylor & Francis
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F802 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 0.99Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: روانشناسی صنعتی و سازمانی
مجله: مجله روانشناسی کار و سازمانی اروپایی - European Journal of Work and Organizational Psychology
دانشگاه: گروه فن آوری اطلاعات، مونترال، کبک، کانادا
کلمات کلیدی: طرد شدگی محیط کار، مورد رشک واقع شدن، فشار شغلی، اثر مثبت
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

بررسی منابع

پیش زمینه ی نظری

ایجاد فرضیه

روش مطالعه ی 1

شرکت کننده ها

شاخص های اندازه گیری

نتایج مطالعه ی 1

اندازه گیری

مطالعه ی 2

نقش تحلیل کننده ی مثبت گرایی

مطالعه ی 2 روش

شرکت کنندگان

شاخص های اندازه گیری

نتایج مطالعه ی 2

ازمون فرضیه

بحث

اهمیت نظری

اهمیت کاربردی

محدودیت ها و نقاط قوت

تحقیقات اینده

نمونه متن انگلیسی

By integrating belongingness theory and the sensitivity about being the target of a threatening upward comparison (STTUC) theory, we explicate a process through which co-worker exclusion is positively related to social reconnection behaviour in the workplace. Specifically, we argued and found that exclusion prompts ingratiatory and citizenship behaviours via the perception of being envied by colleagues. Despite these positive outcomes, we also found the mediated relationship of exclusion and perceptions of being envied to be damaging to workers’ psychological health and work-related attitudes, and that these relationships were the strongest among employees with high positive affect (PA). We tested our model across two distinct samples that included full-time Dutch (Study 1) and American (Study 2) employees. Implications for theory and practice are discussed.

نمونه متن ترجمه

با تلفیق نظریه تعلق و حساسیت در رابطه با مورد حسادت بودنSTTIC، ما فرایندی را تشریح می کنیم که از طریق آن ترد شدگی همکار ارتباط مستقیم و مثبتی با رفتار ارتباط مجدد اجتماعی در محل کار دارد. به طور ویژه، خاطر نشان شد که طرد شدگی موجب بهبود رفتار های شهروندی از طریق ذهنیت حسودی و رشک توسط همکاران می شود.علی رغم این فرایند های مثبت، رابطه طرد شدگی و ذهنیات حسودی با آسیب روانی کارکنان و نگرش های کاری مربوطه مشاهده شد و این روابط میان کارکنان با اثر مثبت بالا قوی ترین بود. ما اقدام به تست مدل در دو نمونه مجزا کردیم که شامل کارکنان هلندی مطالعه 1 و آمریکایی مطالعه 2 بود. اهمیت این تئوری و عملیات نیز بحث خواهد شد.