ترجمه مقاله تاثیرات روان درمانی های مربوط به اختلال استرس پس از ضربه روحی بر اختلال های خواب - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیرات روان درمانی های مربوط به اختلال استرس پس از ضربه روحی بر اختلال های خواب - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیرات روان درمانی های مربوط به اختلال استرس پس از ضربه روحی بر اختلال های خواب: نتایج برگرفته از آزمایش بالینی تصادفی
عنوان انگلیسی
Effects of psychotherapies for posttraumatic stress disorder on sleep disturbances: Results from a randomized clinical trial
صفحات مقاله فارسی
25
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2017
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
F755
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه نشده است ☓
رشته های مرتبط با این مقاله
روانشناسی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
روانشناسی بالینی و روانپزشکی
مجله
تحقیق و درمان رفتاری - Behaviour Research and Therapy
دانشگاه
گروه روانشناسی تجربی، دانشگاه آکسفورد، انگلستان
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
1-1 اهداف مطالعه
2- روش ها
1-2 شرکت کنندگان
2-2شرایط درمان
1-2-2 درمان ادراکی به ازای درمان ادراکی اختلال استرس پس از ضربه روحی
2-2-2 درمان پشتیبانی متمرکز بر هیجان
3-2-2 لیست انتظار 14 هفته
3-2سنجش ها
1-3-2 سنجش های عمده کامل شده توسط تمامی گروه ها
1-1-3-2 علائم اختلال استرس پس از ضربه روحی
2-1-3-2 مدت خواب گود گزارشی
2-3-2 سنجش های مازاد تکمیل شده توسط تمامی گروه ها
1-2-3-2 کیفیت خواب خودگزارشی
3-2-3-2 علائم مرتبط
1-3-3-2 وقایع خواب ( مدت خواب گزارش شده در روز)
4-2 تحلیل داده ها
3- نتایج
1-3 سوال 1
1-1-3مدت خواب
2-1-3 شدت علائم اختلال پس از استرس ضربه روحی( به جز خواب)
3-1-3 سنجش های مازاد خواب
2-3:آیا میزان تغییر خواب به این بستگی دارد که آیا مداخله گری متمرکز بر آسیب روحی بوده یا نیست؟
1-2-3 مدت خواب
2-2-3 شدت علائم اختلال استرس پس از ضربه روحی ( به جز خواب)
3-2-3 سنجش های خواب مازاد
3-3 سوال 3
1-1-3-3 مدت خواب
2-3-3 تحلیل وقایع خواب در درمان ادراکی فشرده: قبل و بعد از مداخله گری به روز رسانی حافظه
-3 سوال 4.
5-3 سوال 5
4- بحث
1-4 محدودیت ها و جهت گیری های آتی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The effectiveness and mechanisms of psychotherapies for posttraumatic stress disorder (PTSD) in treating sleep problems is of interest. This study compared the effects of a trauma-focused and a nontrauma-focused psychotherapy on sleep, to investigate whether 1) sleep improves with psychotherapy for PTSD; 2) the degree of sleep improvement depends on whether the intervention is trauma or nontrauma-focused; 3) the memory-updating procedure in cognitive therapy for PTSD (CT-PTSD) is associated with sleep improvements; 4) initial sleep duration affects PTSD treatment outcome; and 5) which symptom changes are associated with sleep duration improvements. Self-reported sleep was assessed during a randomized controlled trial (Ehlers et al., 2014) comparing CT-PTSD (delivered weekly or intensively over 7-days) with emotion-focused supportive therapy, and a waitlist. Sleep duration was reported daily in sleep diaries during intensive CT-PTSD. CT-PTSD led to greater increases in sleep duration (55.2 min) and reductions in insomnia symptoms and nightmares than supportive therapy and the waitlist. In intensive CT-PTSD, sleep duration improved within 7 days, and sleep diaries indicated a 40-min sleep duration increase after updating trauma memories. Initial sleep duration was not related to CT-PTSD treatment outcome when initial PTSD symptom severity was controlled. The results suggest that trauma-focused psychotherapy for PTSD is more effective than nontrauma-focused therapy in improving self-reported sleep, and that CT-PTSD can still be effective in the presence of reduced sleep duration.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
کارایی و مکانیسم های روان درمانی ها برای اختلال استرس پس از ضربه روحی در درمان مسائل خواب مد نظر می باشد. این مقاله به مقایسه تاثیرات روان درمانی متمرکز بر ضربه روحی و غیر ضربه روحی بر خواب می پردازد تا بررسی کند آیا 1- خواب با روان درمانی به ازای اختلال استرس پس از ضربه روحی بهبود می یابد؛ 2) میزان بهبود خواب به این مسئله بستگی دارد آیا مداخله گری متمرکز بر ضربه روحی یا غیر ضربه روحی است؛ 3) روند به روز رسانی حافظه در درمان ادراکی اختلال استرس پس از ضربه روحی به بهبودهای خوب مربوط می شود؛4) مدت اولیه خواب بر پیامد درمان اختلال استرس پس از ضربه روحی تاثیر می گذارد؛ و 5) کدام تغییرات علائم به بهبودهای مدت خواب مربوط می شود. خواب مبنی بر گزارش فردی در طی آزمایش کنترل شده تصادفی (الرز با همکاران، 2014) ارزیابی شد که درمان ادراکی- اختلال استرس پس از ضربه روحی ( به طور هفتگی) را با درمان پشتیبانی متمرکز بر هیجان و لیست انتظار مقایسه نمود. مدت خواب به طور روزانه در ثبت وقایع خواب در طی درمان ادراکی- اختلال استرس پس از ضربه روحی گزارش شد. درمان ادراکی- اختلال استرس پس از ضربه روحی منجر به افزایش های بیشتر در مدت خواب (55.2 دقیقه) و کاهش هایی در علائم کم خوابی و کابوس ها نسبت به پشتیبانی درمان و لیست انتظار گردید. در درمان ادراکی- اختلال استرس پس از ضربه روحی حالت شدید، مدت خواب طی 7 روز بهبود یافت و ثبت وقایع خواب نشان دهنده افزایش مدت خواب 40 دقیقه پس از به روز رسانی خاطرات دردناک بود. مدت خواب اولیه به نتیجه درمان درمان ادراکی- اختلال استرس پس از ضربه روحی مربوط نبود هنگامی که شدت علائم اولیه اختلال استرس پس از ضربه روحی کنترل شد. نتایج نشان می دهد که روان درمانی متمرکز بر ضربه روحی به ازای اختلال استرس پس از ضربه روحی موثرتر از درمان متمرکز بر غیر ضربه روحی در بهبود خواب مبنی بر گزارش فردی است و درمان ادراکی-اختلال استرس پس از ضربه روحی هنوز می تواند در حضور مدت خواب کاهش یافته موثر واقع گردد.

بدون دیدگاه