تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله پاسخ به نارضایتی در رابطه های عاشقانه

عنوان فارسی: خروج، اعتراض، وفاداری و بی توجهی: پاسخ به نارضایتی در رابطه های عاشقانه
عنوان انگلیسی: Exit, Voice, Loyalty, and Neglect: Responses to Dissatisfaction in Romantic Involvements
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16
سال انتشار : 1982 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : F1141
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.62Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: روانشناسی خانواده درمانی
مجله: مجله شخصیت و روانشناسی اجتماعی - Journal of Personality and Social Psychology
دانشگاه: گروه روانشناسی، دانشگاه کنتاکی، لکسینگتون، کنتاکی
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

روش

نتایج و بحث

مطالعه 2

روش

نتایج و بحث

مطالعه 3

روش

نتایج و بحث

مطالعه 4

روش

نتایج و بحث

پایایی شاخص ها

بحث عمومی

نمونه متن انگلیسی

A typology of characteristic responses to dissatisfaction in romantic relationships is discussed, and hypotheses concerning the determinants of each category of response are outlined. It is argued that the four primary reactions to relationship decline are exit, voice, loyalty, and neglect. Three investment model variables (Rusbult, 1980a) should predict the conditions under which each response is most likely to be enacted: (a) the degree of satisfaction with the relationship prior to the emergence of problems, (b) the magnitude of the individual's investment of resources in the relationship, and (c) the quality of the best available alternative to the relationship. Four studies provided generally consistent support for the hypotheses. As predicted, to the extent that prior satisfaction was high, voice and loyalty were more probable, whereas exit and neglect were less probable. Similarly, increases in investment size encouraged voice and loyalty, whereas lower levels of investment appeared to inspire exit or neglect responses. More attractive alternatives promoted exit while hampering loyalist behavior. These results are in agreement with investment model predictions. However, there seemed to be no (or, at best, a weak) relation between alternative quality and voice or neglect reactions to dissatisfaction.

نمونه متن ترجمه

چکیده

نوع شناسی پاسخ های مشخص به عدم رضایت در روابط عاشقانه مورد بحث قرار گرفته و فرضیات مربوط به عوامل موثر بر هر مقوله از پاسخ ها بررسی می شوند. از این روی استدلال می شود که چهار واکنش مقدماتی به از بین رفتن روابط شامل خروج، اعتراض، وفاداری و بی توجهی است. سه متغیر مدل سرمایه گذاری قادر به پیش بینی شرایطی است که تحت آن هر پاسخ باید تعیین شود:1- درجه رضایت از روابط قبل از ظهور مسائل 2- بزرگی سرمایه گذاری فردی منابع در روابط و 3- کیفیت بهترین جایکزین موجود برای رابطه. چهار مطالعه شواهدی را برای تایید فرضیه ارایه می کنند. همان طور که پیش بینی می شد، اعتراض و وفاداری بیشتر محتمل بودند در حالی که خروج و بی توجهی غیر محتمل هستند. به طور مشابه، افزایش در اندازه سرمایه گذاری موجب افزایش اعتراض و وفاداری می شود در حالی که سطوح پایین سرمایه گذاری نشان دهنده واکنش های خروج و بی توجهی است. جایگزین های جذاب تر موجب بهبود خروج و کاهش رفتار وفاداری می شود. این نتایج با پیش بینی مدل سرمایه کذاری هم خوانی دارد. با این حال رابطه بین کیفیت جایکزین و واکنش بی توجهی یا اعتراض به عدم رضایت وجود ندارد.