مقالات ترجمه شده ارزان روانشناسی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته روانشناسی
ترجمه مقاله ویژگی های فرا قابلیت ها در کودکان دبستانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ویژگی های فرا قابلیت ها در کودکان دبستانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله در بررسی روانشناسی خویش

ترجمه مقاله در بررسی روانشناسی خویش

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1986
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله انگیزه آنی و خود آسیب زنی غیر خودکشی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله انگیزه آنی و خود آسیب زنی غیر خودکشی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله نقش خوداثربخشی در درمان اختلالات استفاده از مواد - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش خوداثربخشی در درمان اختلالات استفاده از مواد - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مدیریت دولتی رفتاری - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مدیریت دولتی رفتاری - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله مروری بر اوتیسم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مروری بر اوتیسم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله ساختار مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله ساختار مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان - نشریه Frontiersin

  • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله بازاریابی عصبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازاریابی عصبی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16