تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ساختار مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان – نشریه Frontiersin

عنوان فارسی: ساختار مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان - نسخه چهارم در یک گروه از کودکان مبتلا به ADHD
عنوان انگلیسی: Structure of the Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth Edition in a Group of Children with ADHD
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 25
سال انتشار : 2016 نشریه : Frontiersin
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : f161 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.69Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: روانشناسی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی شناخت، روانپزشکی و سنجش و شناخت
مجله: مرز در روانشناسی - Frontiers in Psychology
دانشگاه: دانشکده علوم بهداشت و روانشناسی، دانشگاه فدراسیون استرالیا
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
کیفیت ترجمه این مقاله پایین میباشد.
فهرست مطالب

مقدمه

مواد و روش ها

شركت كنندگان

مواد و روش

برنامه مصاحبه اختلالات اضطرابی برای کودکان (ADISC-IV؛ سیلورمن و آلبانو، 1996)

مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان - چاپ چهارم (وکسلر، 2003)

دستاورد طیف گسترده ی تست - 3 (WRAT-3؛ ویلکینسون، 1993)

روش ها

روش تحلیلی

نتایج

ارزش و میانگین (انحراف معیار) از دست رفته آزمون فرعی WISC-IV و مقیاس ها

تحلیل عاملی تأییدی تمام مدل های WISC-IV تست شده

ضرایب الگوی ساختار برای WISC/ مدل دوساختاری

مقادیر ECV، ω_h، و ω_s برای ساختارها در مدل WISC/ دو ساختاری

پیش بینی های خواندن و حساب کردن توسط ساختارها در مدل WISC/ دو ساختاری

نمونه متن انگلیسی

Objective: This study used confirmatory factor analysis to examine the factor structure for the 10 core WISC–IV subtests in a group of children (N = 812) with ADHD. Method: The study examined oblique four- and five-factor models, higher order models with one general secondary factor and four and five primary factors, and a bifactor model with a general factor and four specific factors. Results: The findings supported all models tested, with the bifactor model being the optimum model. For this model, only the general factor had high explained common variance and omega hierarchical value, and it predicted reading and arithmetic abilities. Conclusion: The findings favor the use of the FSIQ scores of the WISC-IV, but not the subscale index scores.

نمونه متن ترجمه

هدف: اين مطالعه با استفاده از تحليل عاملي تاييدي براي بررسي ساختار عاملي انجام گرفت.برای 10 زیرمجموعه WISC-IV در یک گروه از کودکان (N = 812) با ADHD.

روش: این مطالعه مدل های چهار و پنج فاکتور با مدل های مرتبه بالاتر را مورد بررسی قرار دادبا یک عامل کلی ثانویه و چهار و پنج عامل اصلی و یک مدل بیفاکوربا یک عامل کلی و چهار عامل خاص.

يافته ها: نتايج به دست آمده از تمام مدل هاي مورد آزمايش، با مدل Bifactor كه در آن قرار داشت، حمايت مي شودمدل مطلوب برای این مدل، تنها عامل کلی به طور گسترده ای توضیح داده شد.واریانس و ارزش سلسله مراتبی امگا، و توانایی خواندن و ریاضی را پیش بینی کرد.

نتيجه گيري: يافته ها، استفاده از نمرات FSIQ WISC-IV را مورد تاييد قرار مي دهند، اما نه مقیاس نمره خرده مقیاس.