تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تاثیرات اجزای جزیی تجهیزات محافظت شخصی آتش نشان ها بر درک ذهنی – نشریه اشپرینگر

عنوان فارسی: تاثیرات اجزای جزیی تجهیزات محافظت شخصی آتش نشان ها بر درک ذهنی
عنوان انگلیسی: Influences of partial components in firefighters’ personal protective equipment on subjective perception
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16
سال انتشار : 2014 نشریه : اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : f361 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.60Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی نساجی، مهندسی صنایع و روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: فناوری نساجی، منسوجات صنعتی، ایمنی صنعتی و روانشناسی صنعتی و سازمانی
مجله: مد و پارچه - Fashion and Textiles
دانشگاه: گروه نساجی، بازاریابی و طراحی مد، دانشگاه ملی سئول، کره
کلمات کلیدی: تجهیزات حفاظتی شخصی (PPE)، احساس گرمایی، احساس شنوایی، چکمه های محافظ، وزن لباس
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله به صورت مناسب انجام شده است.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

روش ها

افراد

طراحی و رویه های آزمایشی

اندازه گیری ها و محاسبات

تحلیل های داده

نتایج

کل درک های ذهنی

درک های ذهنی موضعی

نرخ عرق ریزی کل و رطوبت پوشاک منطقه کوچک

غلظت لاکتات خون

رابطه بین حس عرق ریزی و رطوبت منطقه کوچک

روابط بین تبخیر با وزن کل تجهیزات محافظت شخصی ، مساحت سطح در معرض قرار گرفته بدن و رطوبت درک شده پوست

بحث و تبادل نظر

NoJP : مزیت بهبود درک های ذهنی کلی

NoHGBS : سود ریکاوری

NoBoots : سود بردن فیزیولوژیکی و نه روانشناختی

NoSCBA ، NoHemlet و NoGloves : سود کمتر برای درک های ذهنی

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The purpose of the present study was to investigate the influences of partial components of firefighters’ personal protective equipment (PPE) on subjective perception during exercise and recovery at 28°C, 40% RH. Eight firefighters participated in eight conditions consisting of various combinations of PPE components weighing from 7.8 to 14.9 kg (fully equipped with all PPE, FullPPE; FullPPE without a self-contained breathing apparatus, NoSCBA; FullPPE without a helmet, NoHelmet; FullPPE without gloves, NoGloves; FullPPE without boots, NoBoots; Full PPE without bunker jacket or pants, NoJP; Not equipped with a helmet, gloves, boots, or breathing apparatus, NoHGBS and Control (1.1 kg; wearing shorts, long-sleeved shirts and long pants)). The results showed: 1) Alleviation of subjectively perceived strain was significantly greater in NoJP during both exercise and recovery than NoHelmet and Nogloves, while the NoJP showed no significant difference with NoBoots and NoHGBS. 2) NoBoots was significantly effective in relieving physiological thermal burden rather than in psychological strain. 3) Exposing the hands and feet affected the local thermal sensation and sweat sensation of the hands and feet, respectively, while exposing the head did not affect local head thermal sensation and sweat sensation. 4) The relationship between clothing microclimate humidity and sweat sensation showed a logarithmic function. The present study indicate that weight loss in boots alleviated physiological strain during exercise, whereas after exercise, doffing jacket and taking off gloves, boots, and helmet simultaneously were both most effective way to relieve thermal strain quickly.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف مطالعه حاضر این بوده است تا تاثیرات اجزای ناقص تجهیزات محافظت شخصی (PPE) بر درک ذهنی در طول تمرین و ریکاوری در دمای 28 درجه سانتی گراد با RH چهل درصد را بررسی نماید . هشت آتش نشان در هشت وضعیت شرکت کرده اند که مشتمل بر انواع ترکیب های اجزای تجهیزات مخافظت شخصی با وزن از 7.8 تا 14.9 کیلو گرم می باشد ( تجهیز کامل با کل PPE یا FullPPE ؛ FullPPE بدون تجهیزات تنفس مستقل یا NoSCBA ؛ FullPPE بدون چکمه ها یا NoBoots ؛ FullPPE بدون کلاه ایمنی یا NoHelmet ؛ FullPPE بدون دستکش ها یا NoGloves ؛ Full PPE بدون زیرشلواری یا NoJP ؛ بدون تجهیزات کلاه ایمنی ، دستکش ها ، پوتین ها یا تجهیزات تنفس ، NoHGBS و Control ( 1.1 کیلو گرم ؛ پوشیدن شلوارک ها ، پیراهن های بلند پوشاننده آرنج و زیرشلواری های بلند )) . نتایج نشان داده اند : (1) کاهش فشار درک شده به صورت ذهنی به طور قابل ملاحظه ای در NoJP در طول تمرین و ریکاوری نسبت به NoHelmet و Nogloves بیشتر بوده است در حالی که NoJP تفاوت چشمگیری با NoBoots و NoHGBS داشته است . (2) NoBoots تاثثیر چشمگیری در تخفیف سختی گرمایی روانشناختی نسبت به فشار روانشناختی داشته است . (3) در معرض قرار گرفتن دست ها و پا ها به ترتیب بر حس گرمایی موضعی و حس عرق ریزی دست ها و پا ها تاثیر داشته است در حالی که در معرض قرار گرفتن سر بر حس گرمایی سر و حس عرق ریزی تاثیری نداشته است . (4) رابطه بین رطوبت یک منطقه خاص کوچک بر لباس و حس عرق ریزی یک تابع لگاریتمی را نشان داده است . مطالعه حاضر مشخص می نماید که کاهش وزن پوتین ها باعث تسکین فشار روانشناختی در طول تمرین شده است نظر به این که د راوردن ژاکت و کندن دستکش ها ، پوتین ها و کلاه ایمنی به طور همزمان بعد از تمرین موثرترین روش برای تسکین سریع فشار گرمایی بودند .