ترجمه مقاله بررسی رابطه بین سلامت روان و ابتلا به افسردگی و استرس - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله بررسی رابطه بین سلامت روان و ابتلا به افسردگی و استرس - نشریه Ncbi
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بررسی رابطه بین سلامت روان و ابتلا به افسردگی و استرس درک شده بین دانشجویان پرستاری کره
عنوان انگلیسی
The Relationship of Spiritual Well-Being and Involvement with Depression and Perceived Stress in Korean Nursing Students
صفحات مقاله فارسی
9
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2014
نشریه
Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
F505
رشته های مرتبط با این مقاله
روانشناسی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
پرستاری، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی عمومی و روانشناسی بالینی
مجله
جهانی مجله علوم بهداشت - Global Journal of Health Science
دانشگاه
دانشکده پرستاری، کالج Kimcheon، کره
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روش
طرح تحقیق
ارزیابی
سلامت معنوی
نتایج
بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This study was conducted to identify the relationship among spiritual well-being, depression and perceived stress. Participants were 518 nursing students located in K province, Korea. Design: Exploratory design was used for this study. Data were collected and analyzed by t-test, ANOVA, Pearson correlation coefficients. The results were as follows; 1) Participants’ mean scores were Spiritual Well-Being 76.03 (15.74), Religious Well-Being 32.8 (15.74), Existential Well-Being 43.23 (8.12), depression 9.10 (7.06), and level of stress 15.47 (5.49). 2) Spiritual Well-Being, Existential Well-Being, and Religious Well-Being were significantly different with the number of attendance to religious ceremony, the degree of subjective satisfaction regard to major and idea for future employment. 3) Negative correlations existed between Spiritual Well-Being and participants’ perceived stress, and depression. 4) Particularly, Existential Well-Being has more inverse correlation with depression and stress than Religious Well-Being. This investigation highlighted Existential Well-Being as an important factor with lower levels of depression and perceived stress. According to these result, Spiritual Well-Being promotion program is needed to develop as a positive concept to adjust college life and spiritual well-being is required to take care of patients as potential power for nursing students in their future.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

این تحقیق برای شناسایی رابطه میان سلامت معنوی ، افسردگی و استرس درک شده اجرا شد. شرکت کنندگان 518 دانشجوی پرستاری در استان کی در کره بودند.
طرح: طرح اکتشافی برای این تحقیق استفاده شد . داده ها از طریق t test و ANOVA وضریب همبستگی پیرسون جمع آوری و تجزیه و تحلیل شدند. نتایج از این قرار بودند:
1- نمرات میانگین داوطلبین برای سلامت معنوی3/76 (74/15) سلامت مذهبی 32.8 (15.74), ، سلامت وجودی 23/43 (12/8) ، افسردگی 10/9(06/7) و سطح استرس 15.47 (5.49) بودند.
2- سلامت معنوی، سلامت وجودی و سلامت مذهبی به طور معناداری با میزان حضور در مراسمات مذهبی ورضایت ذهنی مرتبط با رشته تحصیلی و عقیده در مورد شغل آینده متفاوت است.
3- بین سلامت روان واسترس درک شده و افسردگی داوطلبین رابطه منفی وجود دارد
4- بویژه سلامت وجودی بیشتر با افسردگی و استرس درک شده رابطه معکوس دارد تا با سلامت مذهبی.
این تحقیق سلامت وعنوی را به عنوان یک فاکتور مهم با سطوح پایین افسردگی و استرس را برجسته می کند.
طبق این نتایج لازم است تا برنامه ارتقا سلامت معنوی به عنوان یک مفهوم مثبت توسعه یابد تا بین زندگی دانشجویی و سلامت معنوی که لازمه مراقبت از بیماران به عنوان یک نیروی بالقوه برای دانشجویان پرستاری در اینده می باشد سازگاری ایجاد نماید.


بدون دیدگاه