ترجمه مقاله ناخویشتن داری عاطفی زنان با سندرم قبل از قاعدگی - نشریه NATURE

ترجمه مقاله ناخویشتن داری عاطفی زنان با سندرم قبل از قاعدگی - نشریه NATURE
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ناخویشتن داری عاطفی زنان با سندرم قبل از قاعدگی
عنوان انگلیسی
Emotion Dysregulation of Women with Premenstrual Syndrome
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2016
نشریه
NATURE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
F576
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
روانشناسی بالینی
دانشگاه
گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری، دانشگاه نانجینگ، چین.
فهرست مطالب
روش
بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
The aim of the current study was to test whether women with premenstrual syndrome (PMS) had difficulties in emotion regulation. In Study 1, we investigated the relationship between the habitual use of emotion-regulation strategies and the severity of PMS (n=230). The results showed that the severity of PMS was negatively associated with the habitual use of reappraisal, but positively associated with the habitual use of suppression. In Study 2, we first investigated the difference in the spontaneous use of suppression versus reappraisal between women with (n=42) and without PMS (n=42) when watching sad film clips. Then we instructed some participants (PMS group=20, healthy group=21) to use reappraisal to regulate their emotions induced by a second sad film clip, and the other participants were asked to watch the second film clip freely (PMS group=22, healthy group=21). The results showed that there was no significant difference between participants with and without PMS in the selfreported spontaneous use of emotion-regulation strategies. For participants with PMS, increases in spontaneous suppression use were associated with increases in skin conductance level (SCL), while this association was not found among participants without PMS.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
هدف این مطالعه، آزمون این مسئله است که آیا زنان با سندرم قبل از قاعدگی PMS در تنظیم احساسات مشکل دارند یا خیر. در مطالعه 1، ما به بررسی رابطه بین  استفاده معمول از راهبرد های تنظیم شناختی و شدت (PMS (n= 230 پرداختیم. نتایج نشان داد که شدت PMS ارتباط منفی با استفاده از ارزیابی مجدد داشت ولی ارتباط و همبستکی مثبت با استفاده از روش سرکوب داشت. در مطالعه 2، ما ابتدا به بررسی تفاوت در  استفاده هم زمان از سرکوب در برابر ارزیابی مجدد بین زنان با (n= 42) و بدون PMS (n= 42) هنگام  تماشای گلیپ های فیلم غمناک پردختیم. سپس برخی از شرکت کننده ها( گروه PMS=20، گروه سالم 21) برای استفاده از ارزیابی مجدد در راستای تنظیم هیجانات خود  ناشی از تماشی کلیپ دوم  فیلم غمناک مورد اموزش قرار گرفتند و از شرکت کننده ها خواسته شد تا  دومین کلیپ را به طور ازادانه تماشا کنند. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین شرکت کننده ها با و بدون PMS در استفاده خود گزارش شده از راهبرد های تنظیم احساسات وجود داشت. برای شرکت کننده های با PMS، افزایش در  استفاده از سرکوب، با افزایش سطح رسانش پوست ارتباط دارد، در حالی که این همبستگی و ارتباط در میان شرکت کننده های بدون PMS وجود نداشت

بدون دیدگاه