مقالات ترجمه شده رشته برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

لیست مقالات ترجمه شده رشته برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
ترجمه مقاله بهینه سازی تصادفی برای مشکل مکان-تخصیص مراکز پیوند عضو

ترجمه مقاله بهینه سازی تصادفی برای مشکل مکان-تخصیص مراکز پیوند عضو

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS) جهت تیم سازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS) جهت تیم سازی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله  یک مدل شبکه عصبی برای تعیین موفقیت یا شکست پروژه‌های فن‌آوری پیشرفته

ترجمه مقاله یک مدل شبکه عصبی برای تعیین موفقیت یا شکست پروژه‌های فن‌آوری پیشرفته

  • مبلغ: ۳۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله انتخاب نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری - نشریه وایلی

ترجمه مقاله انتخاب نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۵۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 38
ترجمه مقاله ارزیابی چرخه عمر محیطی تولید کاربید سیمانی (WC-Co) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی چرخه عمر محیطی تولید کاربید سیمانی (WC-Co) - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله مدلهای مکان یابی و جابجایی آمبولانس - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدلهای مکان یابی و جابجایی آمبولانس - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله مسئله موقعیت یابی و اعزام آمبولانس - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مسئله موقعیت یابی و اعزام آمبولانس - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله پوشش، ماندگاری یا زمان پاسخ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پوشش، ماندگاری یا زمان پاسخ - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 33