دانلود رایگان مقالات جوشکاری

ترجمه مقاله تاثیر جریان جوشکاری بر خصوصیات مکانیکی مفاصل فولادی نرم - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تاثیر جریان جوشکاری بر خصوصیات مکانیکی مفاصل فولادی نرم - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۶۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله یک مدل المان محدود جدید برای منابع حرارتی جوشکاری - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله یک مدل المان محدود جدید برای منابع حرارتی جوشکاری - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1984
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مرور روشهای تعمیر جوش طراحی شده در فولادهای کم آلیاژ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مرور روشهای تعمیر جوش طراحی شده در فولادهای کم آلیاژ - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تولید ازون و گونه های اکسیژن فعال پس از جوشکاری - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تولید ازون و گونه های اکسیژن فعال پس از جوشکاری - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تاثیر زمان جوشکاری نفوذی بر اتصالات فولادی همگن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر زمان جوشکاری نفوذی بر اتصالات فولادی همگن - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تشکیل فاز در انجماد جوش آلومینیوم 6060/4043 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تشکیل فاز در انجماد جوش آلومینیوم 6060/4043 - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله کاربرد مدل ‌سازی ریاضی در نورد گرم و خنک ‌سازی کنترل شده‌ نوارها

ترجمه مقاله کاربرد مدل ‌سازی ریاضی در نورد گرم و خنک ‌سازی کنترل شده‌ نوارها

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1992
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 25
دانلود ترجمه مقاله خواص مکانیکی اتصالات غیرمشابه خال جوشی فولادهای ضد زنگ

دانلود ترجمه مقاله خواص مکانیکی اتصالات غیرمشابه خال جوشی فولادهای ضد زنگ

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله روابط ریزساختار در جوش های غیرمشابه - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله روابط ریزساختار در جوش های غیرمشابه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 26