تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تولید ازون و گونه های اکسیژن فعال پس از جوشکاری – نشریه اشپرینگر

عنوان فارسی: تولید ازون و گونه های اکسیژن فعال پس از جوشکاری
عنوان انگلیسی: Production of Ozone and Reactive Oxygen Species After Welding
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 12
سال انتشار : 2007 نشریه : اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7932 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 482.04Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی محیط زیست، جوشکاری و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: آلودگی محیط زیست، مهندسی بهداشت محیط، صنایع فلزی و بهداشت حرفه ای
مجله: آلودگی محیط زیست و سم شناسی - Archives of Environmental Contamination and Toxicology
دانشگاه: گروه بهداشت ایمنی و بهداشت شغلی، دانشگاه علوم پزشکی چینگ شان، تایوان
کلمات کلیدی: O3، ذرات، ROS، سطح اشعه، جوشکاری
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

وسایل اندازه گیری ازون

اندازه گیری ROS

تجزیه و تحلیل آماری

نتایج

بحث

سطوح O3

سطوح ROS و ذرات

سطوح ROS و O3

مفاهیم

نمونه متن انگلیسی

Abstract Many toxic substances including heavy metals, ozone, carbon monoxide, carbon dioxide, and nitrogen oxides are generated during welding. Ozone (O3) is a strong oxidant that generates reactive oxygen species (ROS) in tissue, and ambient ROS exposure associated with particles has been determined to cause DNA damage. Ozone is produced within 30 seconds during welding. However, the length of time that O3 remains in the air after welding is completed (post-welding) is unknown. The current study aimed to assess the distributions of ambient ROS and O3 before the start of welding (pre-welding), during welding, and after welding. The highest O3 levels, equal to 195 parts per billion (ppb), appeared during welding. Ozone levels gradually decreased to 60 ppb 10 minutes after the welding was completed. The highest ROS level was found in samples taken during welding, followed by samples taken after the welding was completed. The lowest ROS level was found in samples taken before the welding had started. Ozone and ROS levels were poorly correlated, but a similar trend was found for O3 and ROS levels in particles (lM/mg). Although particles were not generated after welding, ROS and O3 still persisted for more than 10 minutes. Meanwhile, because O3 continues after welding, how long the occupational protective system should be used depends on the welding materials and the methods used. In addition, the relationship between metal fumes and ROS generation during the welding process should be further investigated.

نمونه متن ترجمه

چکیده

بسیاری از مواد سمی از جمله فلزات سنگین، ازون، مونوکسید کربن، دی اکسید کربن و اکسیدهای نیتروژن در طول جوشکاری تولید می شوند. ازون (O 3) یک اکسید کننده قوی است که به تولید گونه های اکسیژن فعال (ROS) در بافت منجر می شود و ارائهROS محصور همراه با ذرات علت آسیب به DNA را مشخص کرده است. ازون در عرض 30 ثانیه در طول جوشکاری تولید می شود.

با این حال، مدت زمانی که O3 در هوای پس از اتمام جوشکاری باقی می ماند (بعد از جوشکاری) ناشناخته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی توزیع ROS محصور و O3 قبل از شروع جوشکاری (قبل از جوشکاری)، در طول جوشکاری و بعد از جوشکاری انجام شد.

بالاترین سطحO3 ، معادل 195 قسمت در میلیارد (ppb) ، در طول جوشکاری ظاهر می شود. سطح ازون به تدریج در عرض 10 دقیقه پس از اتمام جوشکاری به 60 ppb کاهش می یابد. بالاترین سطح ROS در نمونه های گرفته شده در طول جوشکاری و پس از آن نمونه گرفته شده بعد از اتمام جوشکـاری یافت می شود.

پایین ترین سطح ROS در نمونه های گرفته شده قبل از آغاز جوشکاری مشاهده شد. ازون و سطح ROS ارتباط ضعیفی با هم دارند، اما یک روند مشابهی برای سطوح O3 و ROS در ذرات (M/mgµ) مشاهده شد. اگر چه ذرات پس از جوشکاری تولیــد نمی شوند، ROS و O3 هنوز هم بیش از 10 دقیقه ادامه می یابند.

در همین حال، به دلیل اینکه O3 پس از جوشکاری ادامه می یابد، اینکه چه مدت سیستم های حفاظتی شغلی باید مورد استفاده قرار گیرد بستگی به مواد جوشکاری و روش استفاده شده دارد. علاوه بر این، رابطه بین بخارات فلزی و تولید ROS در طول فرآیند جوشکاری نیز باید بیشتر بررسی شود.