ترجمه مقاله اثر پارامترهای جوشکاری بر خواص مکانیکی پرتو لیزر صفحه اتصال آلیاژ آلومینیوم 6T – 14A2 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر پارامترهای جوشکاری بر خواص مکانیکی پرتو لیزر صفحه اتصال آلیاژ آلومینیوم 6T – 14A2 - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثر پارامترهای جوشکاری بر ریزساختارها و خواص مکانیکی پرتو لیزر صفحه جوش داده شده اتصال آلیاژ آلومینیوم 6T – 14A2
عنوان انگلیسی
Effects of welding parameters on microstructures and mechanical properties of disk laser beam welded 2A14-T6 aluminum alloy joint
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2018
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
8758
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی مواد و جوشکاری
گرایش های مرتبط با این مقاله
صنایع فلزی، متالوژی صنعتی، مهندسی مواد و متالوژی
مجله
مجله فرآیندهای تولید - Journal of Manufacturing Processes
دانشگاه
دانشکده علم مواد و فناوری، دانشگاه فضانوردی و هوانوردی نانجینگ، چین
کلمات کلیدی
جوشکاری پرتو لیزری صفحه، پارامترهای جوشکاری، 6T – 14A2، ریزساختار، خواص مکانیکی
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2 - روش تجربی
1.2 - تنظیم تجهیزات
2.2 - مواد و پارامترهای جوشکاری
3- نتایج و بحث ها
1.3 - شکل گیری جوش
2.3 – ویژگیهای ریزساختاری
3.3 - توزیع سختی
4.3 - خواص کششی
4 – نتایج
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Disk laser beam welding technique is used to fabricate 2-mm 2A14-T6 aluminum alloy plates under different welding parameters. Effects of welding parameters on microstructures and mechanical properties of the weld are investigated. Grain size and porosity ratio in the disk laser welds firstly decrease, then increase with the increase of the heat input. Hardness at the fusion line and in fusion zone, tensile strength and elongation firstly increases, then decreases with the increasing heat input. When laser power is 2500 W, welding velocity is 2.0 m/min and heat input is 75 kJ/m, the finest microstructures, the minimum porosity ratio, the highest hardness and the maximum tensile strength are obtained. The fracture type in all samples is defined as a ductile fracture, and the maximum tensile strength reaches up to 261.7 MPa, about 61.2% of that of the base metal.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
تکنیک جوشکاری پرتو لیزر صفحه، برای ساخت ورق های آلیاژ آلومینیوم 6T – 14A2 به ضخامت mm2 تحت پارامترهای جوشکاری مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. اثرات پارامترهای جوشکاری بر روی ریزساختارها و ویژگیهای مکانیکی جوش مورد بررسی قرار می گیرند. ابتدا، اندازه دانه و میزان تخلخل در جوش لیزر صفحه کاهش می یابد، و سپس با افزایش حرارت ورودی، افزایش پیدا می کند. ابتدا سخت شدن در خط همجوشی (فیوژن) و در منطقه همجوشی ، استحکام کششی و کشیدگی طول، افزایش پیدا می کند، و سپس با افزایش گرمای ورودی کاهش می یابد. هنگامی که قدرت لیزر W 2500 است، سرعت جوش m/min2 و حرارت ورودی kJ/m 75 است، ریزترین ریزساختارها، حداقل میزان تخلخل، بالاترین سختی و حداکثر استحکام کششی بدست می آید. نوع شکست در همه نمونه ها به عنوان شکست داکتیلی تعریف می شود، و حداکثر استحکام کششی به MPa7/261 می رسد، که حدود 2/61 % شکست داکتیلی فلز پایه است.

بدون دیدگاه