دانلود ترجمه مقاله خواص مکانیکی اتصالات غیرمشابه خال جوشی فولادهای ضد زنگ

دانلود ترجمه مقاله خواص مکانیکی اتصالات غیرمشابه خال جوشی فولادهای ضد زنگ
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بررسی خواص مکانیکی اتصالات غیرمشابه خال جوشی فولادهای ضد زنگ و گالوانیزه
عنوان انگلیسی
Exploring the Mechanical Properties of Spot Welded Dissimilar Joints for Stainless and Galvanized Steels
صفحات مقاله فارسی
23
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2007
نشریه
AWS
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
۴۶۶۳
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی مواد و جوشکاری
گرایش های مرتبط با این مقاله
جوشکاری برق، متالوژی، بازرسی جوش اسکلت فلزی و صنایع فلزی
مجله
مجله جوشکاری (WELDING JOURNAL)
دانشگاه
مهندسی مواد، دانشگاه تکنولوژی هلسینکی، فنلاند
کلمات کلیدی
جوشکاری خال جوش،اتصالات فلز غیرمشابه،فولاد ضدزنگ،فولاد زنگ پذیر،اتصالات جوش خوردۀ خال جوش
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روند آزمایشگاهی
مواد
تجهیزات جوشکاری خال جوش مقاومت
پارامترهای جوشکاری خال جوش های
فلزنگاری
اندازه گیری های ریزسختی (Microhardness)
آزمون های برش لبه رو لبه (Lap Shear)
آزمون های برش عرضی
آزمون های خستگی خوردگی
ترک خوردگی تنش
نتایج و بحث
فلزنگاری(متالوگرافی)
اندازه گیریهای ریزسختی
نتایج آزمون برش لبه روی لبه
نتایج آزمون تنش عرضی
آزمون های خستگی خوردگی
ترک خوردگی تنشی
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Spot weldability of dissimilar metal joints between stainless steels and nonstainless steels was investigated. The aim was to determine the spot welding parameters for the dissimilar metal joints and to characterize the mechanical properties of the joints. Metallographical investigations, microhardness measurements, peel tests, lap shear tests, cross-tension tests, corrosion fatigue tests, and stress corrosion cracking tests were performed. It was found that in the dissimilar metal joints between stainless steel and nonstainless steel, the failure load of the cross-tension specimens was around 72–۷۸% of that of the lap shear specimens. The weld nugget of the dissimilar metal joints was fully martensitic, but it was ductile enough so that the failure type was plug failure in both lap shear and cross-tension tests. In the case of the corrosion fatigue testing of the spot welded joints, different strength levels of the base materials did not have an effect on the corrosion fatigue strength, but the sheet thickness had a significant effect. The fatigue strength of a spot welded specimen increased with the increasing sheet thickness. Electro-coating of the test specimens did not have an effect on the corrosion fatigue properties of the spot welded joints. Stress corrosion cracking tests showed that the stainless steel EN 1.4318 and zinc-coated nonstainless steel ZStE260BH dissimilar metal joints are susceptible to hydrogen embrittlement in 3.5% sodium chloride solution at room temperature. Comparable cracking was also observed in the stainless-stainless steel joints, when they were galvanically coupled to zinc. The reason for hydrogen embrittlement of the dissimilar metal welds is that the weld nugget is fully martensitic and the corrosion potential is low due to the zinc plating.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

قابلیت جوش خودرگی خال جوش اتصالات فلزی غیرمشابه بین فولادهای ضدزنگ و قولادهای زنگ بررسی شد.هدف از این مطالعه تعیین پارامترهای خال جوش اتصالات فلزی غیرمشابه و تعیین ویژگی خواص مکانیکی اتصالات بود.بررسی های متالورژیکی،اندازه گیرهای ریزسختی ،آزمایشات پوسته شدن،آزمایشات برش لبه روی لبه،آزمایشات کشش عرضی،و آزمایشات ترک خوردگی تنشی انجام شد.
مشخص شد که در اتصالات فلزی غیرمشابه بین فولاد ضدزنگ و فولاد زنگ پذر ، بار ترک نمونه های تنش عرضی تقریبا ۷۲-۷۸% نمونه های برش لبه رو لبه بود.تکه فلز جوش اتصالات فلزی غیرمشابه کاملا مارتنزیت بود.اما به اندازۀ کافی نرم و شکل بود که نوع شکست در هر دو آزمایش تنش عرضی و برش لبه روی لبه ،شکست توپ وار باشد.در مورد آزمایش خستگی خوردگی ،اتصالات جوش خوردۀ خال جوش،سطوح مختلف استحکام مواد پایه بر استحکام خستگی خوردگی هیچ تأثیری نداشت.اما بر ضخامت ورق فلزی تأثیر بسزایی داشت.استحکام نمونه جوش خوردۀ خال جوش باافزایش ضخامت ورقۀ فلزی افزاش یافت.پوشش الکتریکی نمونه های آزمون بر خواص خستگی خوردگی اتصالات جوش خوردۀ خال جوش تأثیر نداشت.آزمایشات ترک خوردگی تنشی نشان داد که اتصالات فلزی غیر مشابه فولاد ضدزنگ EN 1.4318 و فولاد زنگ پذیر روی اندود ZStE260BH نسبت به شکنندگی هیدروژن در محلول کلرید سدیم در دمای ۳.۵% اتاق حساس هستند.کراکینگ یا ترک خوردگی قابل قیاس در اتصالات فولاد ضدزنگ-ضدزنگ در هنگام پیوند کووالانسی به روی نیز مشاهده شد.دلیل شکنندگ هیدروژن جوشهای فلزی غیرمشابه این است که قطعۀ فلزی جوش کاملا مارتنزیت است و پتانسیل خوردگی به دلیل روکش کاری روی کم است.


بدون دیدگاه