تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ساخت لوله های کامپوزیتی مس / آلومینیوم با فرآیند اتصال چرخشی – نشریه اشپرینگر

عنوان فارسی: ساخت لوله های کامپوزیتی مس / آلومینیوم با فرآیند اتصال چرخشی: آزمایشات و مدل سازی
عنوان انگلیسی: Fabrication of copper/aluminum composite tubes by spin-bonding process: experiments and modeling
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 28
سال انتشار : 2011 نشریه : اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7674 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 5.15Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: جوشکاری و مهندسی مواد
گرایش های مرتبط با این مقاله: صنایع فلزی
مجله: مجله بین المللی تکنولوژی ساخت پیشرفته
دانشگاه: گروه علوم و مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
کلمات کلیدی: اتصال چرخشی (SB)، اتصال سرد، چرخش لوله، کامپوزیت مس / آلومینیوم، تجزیه و تحلیل FEM، مدلسازی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. روش های آزمایشی

3. مدل FEM

3.1 شرایط تماس

3.2 تنش جریان

4. نتایج و بحث

4.1 مطالعه سطح شکست (فرکتوگرافی)

4.2 اثرات پارامترهای فرآیند بر استحکام اتصال

4.2.1 اثر کاهش ضخامت

4.2.2 اثر درجه حرارت فرآیند

5. مدل اتصال

5.1 محاسبه غیر مستقیم طول اتصال

5.2 استحکام اتصال

6. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The aim of this work is to produce two layered thin-walled Cu/Al composite tube by the spin-bonding process. The process is utilized to bond the aluminum tube into the copper one at thickness reductions of 20–60% and process temperatures of 25°C, 130°C, and 230°C. The bond strength is measured by T-peeling test, and the bond interfaces are examined by metallography and scanning electron microscopy (SEM). The results show that after a threshold thickness reduction of about 30%, the bond strength increased with the amount of deformation. SEM fractography of the peel surfaces confirms that the copper oxide film is broken in a shear manner during deformation. Severe shear strains applied during spin-bonding process, in fact, make it appropriate for bonding the copper to aluminum. Based on the results, at higher temperatures the resulted bond strength is decreased. It is shown that formation of the brittle intermetallic layer on the interface at high temperatures leads to decrease in the bond strength. In addition to the experiments, a procedure is proposed by which it is possible to calculate the bonding length through the comparison of FEM simulations and the experiments. Based on these calculations and the bonding mechanism, a bond strength model is developed and verified by the experiments.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف از این کار تولید که لوله کامپوزیت مس / آلومینیوم دو لایه جدار نازک با فرآیند اتصال چرخشی است. این فرآیند برای اتصال لوله آلومینیوم به لوله مس با کاهش ضخامت 20 تا60٪ و درجه حرارت های فرآینــــد °C25، 130°Cو °C230 است.استحکام اتصال با استفاده از آزمون لایه برداری - T اندازه گیری شد و رابط اتصال توسط متالوگرافی و اسکن میکروسکوپ الکترونی (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که پس از کاهش ضخامت آستانه در حدود 30٪، استحکام اتصال همراه با میزان تغییر شکل افزایش یافته است.مطالعه سطح شکست سطح پوست توسط SEM تایید می کند که فیلم اکسید مس به شیوه ای برشی در طی تغییر شکل شکسته می شود. استرین های برشی شدید در طول فرآیند اتصال چرخشی اعمال می شوند که در واقع آن را برای اتصال مس به آلومینیوم مناسب می سازد.بر اساس این نتایج، استحکام اتصال به دست آمده در دماهای بالاتر کاهش می یابد. این امر نشان داده شده است که شکل گیری لایه بین فلزی ترد و شکننده در رابط در درجه حرارت های بالا منجر به کاهش استحکام اتصال می گردد.

علاوه بر آزمایشات، روندی پیشنهاد شده که از طریق آن محاسبه طول اتصال از طریق مقایسه شبیه سازی های FEM و آزمایشات ممکن خواهد بود. بر اساس این محاسبات و ساز و کار اتصال، مدل استحکام اتصال توسعه یافته و به وسیله آزمایشات تایید شده است.