مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

لیست مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
ترجمه مقاله اثرات طلاق بر کودکان بسیار خردسال - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات طلاق بر کودکان بسیار خردسال - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله اثر هیجانات محیطی بر کنترل بازدارنده در کودکان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر هیجانات محیطی بر کنترل بازدارنده در کودکان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله والدین خشن و رفتار پرخاشگرانه کودکان - نشریه MDPI

ترجمه مقاله والدین خشن و رفتار پرخاشگرانه کودکان - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۶۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله مروری بر روش های fMRI در رابطه با لکنت رو به رشد و درمان آن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مروری بر روش های fMRI در رابطه با لکنت رو به رشد و درمان آن - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله بروز و شیوع سو رفتار با کودکان - نشریه BMC

ترجمه مقاله بروز و شیوع سو رفتار با کودکان - نشریه BMC

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله مداخلات والدین در بیماری های مزمن دوران کودکی - نشریه Sage

ترجمه مقاله مداخلات والدین در بیماری های مزمن دوران کودکی - نشریه Sage

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله استفاده از الکتروانسفالوگرافی در تشخیص ADHD - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله استفاده از الکتروانسفالوگرافی در تشخیص ADHD - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تاثیر آموزش شطرنج بر درمان اختلال بیش فعالی - کم توجهی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر آموزش شطرنج بر درمان اختلال بیش فعالی - کم توجهی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16