مقالات ترجمه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
ترجمه مقاله هدایت هوشمند خانه توسط IoT (اینترنت اشیاء) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هدایت هوشمند خانه توسط IoT (اینترنت اشیاء) - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله پروتکل 5G-AKA مبتنی بر کلید متقارن پیشرفته - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پروتکل 5G-AKA مبتنی بر کلید متقارن پیشرفته - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله بررسی جداسازی برش شبکه در شبکه های 5G - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی جداسازی برش شبکه در شبکه های 5G - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله پوشش، ماندگاری یا زمان پاسخ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پوشش، ماندگاری یا زمان پاسخ - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله اندازه گیری نرخ اشتباه BIT در شبکه فیبر نوری با تحلیلگر اترنت - نشریه IEEE

ترجمه مقاله اندازه گیری نرخ اشتباه BIT در شبکه فیبر نوری با تحلیلگر اترنت - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله آنالیز بهبود بهره وری انرژی از طریق انتقال انرژی بی سیم - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله آنالیز بهبود بهره وری انرژی از طریق انتقال انرژی بی سیم - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله مسیریابی V2V در VANET بر اساس مدل متحرک یکپارچه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مسیریابی V2V در VANET بر اساس مدل متحرک یکپارچه - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله خدمات فوریت های پزشکی و فراتر از آن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله خدمات فوریت های پزشکی و فراتر از آن - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 43
صفحات فارسی: 69
ترجمه مقاله تدارکات برای سیستم های خدمات فوریت های پزشکی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله تدارکات برای سیستم های خدمات فوریت های پزشکی - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۶۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 35
صفحات فارسی: 52
ترجمه مقاله سیاست های مکان یابی مجدد در مراکز اعزام آمبولانس - نشریه اینفورم

ترجمه مقاله سیاست های مکان یابی مجدد در مراکز اعزام آمبولانس - نشریه اینفورم

 • مبلغ: ۶۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله مشکل جابجایی و اعزام آمبولانس

ترجمه مقاله مشکل جابجایی و اعزام آمبولانس

 • مبلغ: ۵۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 32