مقالات ترجمه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
دانلود ترجمه مقاله بهره برداری از لایه فیزیکی جهت بهبود امنیت - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله بهره برداری از لایه فیزیکی جهت بهبود امنیت - مجله IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله بررسی امنیت و حریم خصوصی در شبکه های بی سیم مش - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله بررسی امنیت و حریم خصوصی در شبکه های بی سیم مش - مجله وایلی

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله ثبت امنیت براساس IPSec برای هندآف سریع IPv6 موبایل - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله ثبت امنیت براساس IPSec برای هندآف سریع IPv6 موبایل - مجله IEEE

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله بررسی امنیت Ipv6 سیار - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله بررسی امنیت Ipv6 سیار - مجله IEEE

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله شخیص حالت جزیره ای با منطقه غیر قابل شناسایی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله شخیص حالت جزیره ای با منطقه غیر قابل شناسایی - مجله IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 25
دانلود ترجمه مقاله مدیریت ارزش اعتماد در اینترنت اجتماعی اشیا (SIoT) - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله مدیریت ارزش اعتماد در اینترنت اجتماعی اشیا (SIoT) - مجله IEEE

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 38
دانلود ترجمه مقاله ذخیره و ارسال تله نورولوژی در کشورهای در حال توسعه - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله ذخیره و ارسال تله نورولوژی در کشورهای در حال توسعه - مجله Ncbi

  • مبلغ: ۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 4
دانلود ترجمه مقاله تله نورولوژی مشارکتی برای تشخیص از راه دور یا تله تشخیص - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله تله نورولوژی مشارکتی برای تشخیص از راه دور یا تله تشخیص - مجله IEEE

  • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 13