مقالات ترجمه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
ترجمه مقاله یک مدل شبیه سازی برای مراکز تماس با خدمات پزشکی فوری - نشریه IEEE

ترجمه مقاله یک مدل شبیه سازی برای مراکز تماس با خدمات پزشکی فوری - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله انتخاب ویژگی سیستم تشخیص نفوذ در اینترنت اشیا (IoT) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله انتخاب ویژگی سیستم تشخیص نفوذ در اینترنت اشیا (IoT) - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله نسل بعدی فناوری های بی سیم برای اینترنت اشیا - نشریه ام دی پی آی

ترجمه مقاله نسل بعدی فناوری های بی سیم برای اینترنت اشیا - نشریه ام دی پی آی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله ادغام ماهواره و فناوری تکامل بلند مدت (LTE) برای بازیابی فاجعه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله ادغام ماهواره و فناوری تکامل بلند مدت (LTE) برای بازیابی فاجعه - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تحلیل عملکرد مدیریت واگذاری در سلول‌های کوچک 5G - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل عملکرد مدیریت واگذاری در سلول‌های کوچک 5G - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله مدل سازی و تحلیل سیستم های رایانشی سیار: شبکه های پتری توسعه یافته

ترجمه مقاله مدل سازی و تحلیل سیستم های رایانشی سیار: شبکه های پتری توسعه یافته

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله روش تخمین منابع مبتنی بر کیفیت سرویس (QoS) در رایانش مرزی - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله روش تخمین منابع مبتنی بر کیفیت سرویس (QoS) در رایانش مرزی - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله بک هال سلول کوچک 5G: دیدگاه مدیریت منابع رادیویی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بک هال سلول کوچک 5G: دیدگاه مدیریت منابع رادیویی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله تخصیص منبع چندمرحله ای در شبکه های 25G-EPON و LTE-Advanced Pro FiWi - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تخصیص منبع چندمرحله ای در شبکه های 25G-EPON و LTE-Advanced Pro FiWi - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله بلوتوث کم انرژی و IEEE 802.11 تجمیع شده برای پشتیبانی از IOT - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بلوتوث کم انرژی و IEEE 802.11 تجمیع شده برای پشتیبانی از IOT - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تحلیل الزامات امنیتی شبکه بی سیم شبکه هوشمند - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تحلیل الزامات امنیتی شبکه بی سیم شبکه هوشمند - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20