مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پزشکی
ترجمه مقاله نگاشت الکترومغناطیسی مغز - نشریه IEEE

ترجمه مقاله نگاشت الکترومغناطیسی مغز - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 47
ترجمه مقاله کنترل غلظت گلوکز خون در بیماران دیابت نوع 1 - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کنترل غلظت گلوکز خون در بیماران دیابت نوع 1 - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله ثبت‌کننده EEG هشت کاناله کم مصرف و آشکارساز تشنج ASIC - نشریه IEEE

ترجمه مقاله ثبت‌کننده EEG هشت کاناله کم مصرف و آشکارساز تشنج ASIC - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله آشکارسازی حملات صرعی سخت افزار-دوست با درختان تصمیم کم عمق - نشریه IEEE

ترجمه مقاله آشکارسازی حملات صرعی سخت افزار-دوست با درختان تصمیم کم عمق - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله طیف سنجی مادون قرمز میکروفوتوآکوستیک- نشریه الزویر

ترجمه مقاله طیف سنجی مادون قرمز میکروفوتوآکوستیک- نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله حسگرهای نانوذرات مغناطیسی - نشریه MDPI

ترجمه مقاله حسگرهای نانوذرات مغناطیسی - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله پروتز زانو-قوزک با قوزک فعال و انتقال انرژی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پروتز زانو-قوزک با قوزک فعال و انتقال انرژی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله مطالعه ای در مورد یک مدل اسکلتی-عضلانی فعال و غیرفعال - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعه ای در مورد یک مدل اسکلتی-عضلانی فعال و غیرفعال - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18