مقالات ترجمه شده رشته مهندسی صنایع

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی صنایع
ترجمه مقاله ارزیابی چرخه عمر محیطی تولید کاربید سیمانی (WC-Co) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی چرخه عمر محیطی تولید کاربید سیمانی (WC-Co) - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله مدلهای مکان یابی و جابجایی آمبولانس - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدلهای مکان یابی و جابجایی آمبولانس - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله مسئله موقعیت یابی و اعزام آمبولانس - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مسئله موقعیت یابی و اعزام آمبولانس - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله پوشش، ماندگاری یا زمان پاسخ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پوشش، ماندگاری یا زمان پاسخ - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله بهینه سازی لجستیک استریل کردن در بیمارستان ها - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بهینه سازی لجستیک استریل کردن در بیمارستان ها - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین پایدار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین پایدار - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 44
صفحات فارسی: 51
ترجمه مقاله مالکیت معنوی برای ایجاد ارزش برای شرکت های نوپا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مالکیت معنوی برای ایجاد ارزش برای شرکت های نوپا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله مدل سازی سیستم استنتاج فازی جهت پیش بینی داده های نمادین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل سازی سیستم استنتاج فازی جهت پیش بینی داده های نمادین - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله تازگی محصول و عملکرد محصول در سرمایه گذاری های جدید - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تازگی محصول و عملکرد محصول در سرمایه گذاری های جدید - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 34