مقالات ترجمه شده رشته بهینه سازی سیستم ها

لیست مقالات ترجمه شده رشته بهینه سازی سیستم ها
ترجمه مقاله برآورد اقتصادی ریسک تولید مبتنی بر روش های منطق فازی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله برآورد اقتصادی ریسک تولید مبتنی بر روش های منطق فازی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله بررسی سیستماتیک عملکرد مدیریت زنجیره تامین سبز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی سیستماتیک عملکرد مدیریت زنجیره تامین سبز - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 52
ترجمه مقاله بهینه سازی تصادفی برای مشکل مکان-تخصیص مراکز پیوند عضو

ترجمه مقاله بهینه سازی تصادفی برای مشکل مکان-تخصیص مراکز پیوند عضو

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله یک رویکرد AHP-ISM برای اولویت بندی کلی در تصمیم برای توسعه حمل و نقل عمومی

ترجمه مقاله یک رویکرد AHP-ISM برای اولویت بندی کلی در تصمیم برای توسعه حمل و نقل عمومی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله  یک مدل شبکه عصبی برای تعیین موفقیت یا شکست پروژه‌های فن‌آوری پیشرفته

ترجمه مقاله یک مدل شبکه عصبی برای تعیین موفقیت یا شکست پروژه‌های فن‌آوری پیشرفته

  • مبلغ: ۳۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله انتخاب نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری - نشریه وایلی

ترجمه مقاله انتخاب نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۵۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 38
ترجمه مقاله ارزیابی چرخه عمر محیطی تولید کاربید سیمانی (WC-Co) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی چرخه عمر محیطی تولید کاربید سیمانی (WC-Co) - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله مدلهای مکان یابی و جابجایی آمبولانس - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدلهای مکان یابی و جابجایی آمبولانس - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 25