مقالات ترجمه شده ارزان زیست شناسی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته زیست شناسی
ترجمه مقاله متابولیسم و تجمع قندهای انتقال یافته به میوه و تنظیم آنها - نشریه J-Stage

ترجمه مقاله متابولیسم و تجمع قندهای انتقال یافته به میوه و تنظیم آنها - نشریه J-Stage

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله فعالیت ضدالتهابی عصاره برگ گیاه بوزیدان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فعالیت ضدالتهابی عصاره برگ گیاه بوزیدان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله مکانیسم بی دانگی در زرشک بی دانه ایرانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مکانیسم بی دانگی در زرشک بی دانه ایرانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله درمان شوره سر با شامپوی 5٪ روغن درخت چای - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله درمان شوره سر با شامپوی 5٪ روغن درخت چای - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله بیولوژی و مدیریت کتان صحرایی قرمز - تهدیدی جدید برای صنعت غلات

ترجمه مقاله بیولوژی و مدیریت کتان صحرایی قرمز - تهدیدی جدید برای صنعت غلات

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله کانال های کلسیم غشای پلاسما در سرطان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کانال های کلسیم غشای پلاسما در سرطان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله اثرات گرسنگی متناوب بر ریتم های شبانه روزی در موش - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات گرسنگی متناوب بر ریتم های شبانه روزی در موش - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله بازسازی توالی رونوشت نوپدید از توالی RNA با پلتفرم ترینیتی - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله بازسازی توالی رونوشت نوپدید از توالی RNA با پلتفرم ترینیتی - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 43
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله فلزات کمیاب در خاک و گیاهان در اطراف یک کارخانه سیمان در پرتوریا

ترجمه مقاله فلزات کمیاب در خاک و گیاهان در اطراف یک کارخانه سیمان در پرتوریا

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله داروهای موثر بر شیر در طول شیردهی - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله داروهای موثر بر شیر در طول شیردهی - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله پمپ پروتونی گیاهان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پمپ پروتونی گیاهان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله مکانیسم پایه‌ رونویسی توسط RNA پلیمراز II - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله مکانیسم پایه‌ رونویسی توسط RNA پلیمراز II - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله I / O Plant یک کیت ابزاری برای طراحی تعاملات تقویت شده انسان و گیاه

ترجمه مقاله I / O Plant یک کیت ابزاری برای طراحی تعاملات تقویت شده انسان و گیاه

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10