ترجمه مقاله فعالیت ضدالتهابی عصاره برگ گیاه بوزیدان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فعالیت ضدالتهابی عصاره برگ گیاه بوزیدان - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
فعالیت ضدالتهابی عصاره برگ Withania somnifera در التهاب ناشی از فولاد ضد زنگ در گورخرماهی بالغ
عنوان انگلیسی
Anti-inflammatory activity of Withania somnifera leaf extract in stainless steel implant induced inflammation in adult zebrafish
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
F1264
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.jgeb.2014.01.002
دانشگاه
مرکز مطالعات و تحقیقات ژنتیک، هند
رشته های مرتبط با این مقاله
داروسازی، کشاورزی و زیست شناسی
کلمات کلیدی
ایمپلنت ها، گورخرماهی، التهاب، بافت شناسی، PCR با نسخه برداری معکوس
گرایش های مرتبط با این مقاله
ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک، گیاهان دارویی، ژنتیک، علوم گیاهی و داروشناسی
مجله
مجله مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی - Journal of Genetic Engineering and Biotechnology
فهرست مطالب

چکیده
1-مقدمه
2-مواد و روشها
2-1-مواد شیمیایی و حلال ها
2-2 جمع آوری گیاه و عمل آوری آن
2-3-تهیه نمونه برایTLC و HPLC
2-4-جداسازی TLC عصاره برگی گیاه
2-5-آنالیز HPLC بخش جداسازی شده TLC از W.somnifera
2-6-حیوانات و نگهداری
2-7-نظارت بر تحرک ماهی SSI
2-8-رنگ امیزی اکریدین اورنج/اتیدیوم برومایت (AO/EtBr)
2-9-تحلیل بافت شناسی
2-10-استخراج RNA کل
2-11-سنتز DNA مکمل یا cDNA
2-12-واکنش زنجیره پلیمرازی نسخه برداری معکوس یا RT-PCR
3-نتایج
3-1-انالیز HPLC
3-2-رنگ آمیزی AO/EtBr
3-3-مطالعه بافتی آسیب شناختی
3-4-RT-PCR
4-بحث

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی

چکیده
ایمپلنت های مواد زیستی خطر بزرگی از التهاب موضعی را ایجاد می کنند و بنابراین بر روی عملکرد ایمپلنت تاثیر می گذارند و باعث مرگ و میر در تعداد قابل توجهی از بیماران می شود. بنابراین، به طور متناوب، داروهای درست شده به طور طبیعی اگر به درمان التهاب ناشی از ایمپلنت بپردازند، به طرز چشمگیری ریسک بزرگی از رد ایمپلنت را کاهش می دهند. این مطالعه با هدف تحقیق روی اثر ضدالتهابی Withania somnifera روی ایمپلنت فولاد ضد زنگ القایی التهاب در مدل گورخرماهی بالغ صورت گرفته است. ماهی ها به چهار گروه ازمایشی که هر یک 6 ماهی داشت، تقسیم شدند. گروه 1 به شکل شاهد عمل کرده است. ماهی های گروه 2 ماهی با ایمپلنت کارگذاری شده فولاد ضدزنگ SSI بدون درمان بوده است. ماهی های گروه 3 SSI کارگذاری شده به اضافه بخش جداسازی شده کروماتوگرافی لایه ای نازک یا TLC لایه رویی عصاره W.Somnifera بوده و ماهی های گروه 4 دارای SSI کارگذاری شده به اضافه ایبوپروفن داده شده ، بوده است. ماهی ها به خاطر التهاب کاهش یافته از روی بافت شناسی، اپوپتوزیز موضعی با استفاده از کمیت سنجی فلورسانس، واکنش زنجیره ای پلی مرازی ترانس کریپتاز معکوس یا RT-PCR ژنهای التهابی ارزیابی گردیدند. مشخصات بخش جداسازی شده TLC از لایه رویی W. somnifera نیز اجرا گردید. نتیجه بافت شناسی گروه 2 انحراف معماری حفره ای را در ماهیچه ها نشان داد که در ماهی های کنترل یافت نشد درصورتیکه بخش جداسازی شده همزمان TLC از لایه رویی W. somnifera تغییرات چربی کاهش یافته و فیبروز بافت زیرمخاطی و هیپرپلازی ماهیچه ای را نشان داد. نتایج RT-PCR اشکار کرد که بخش جداسازی TLC از لایه رویی W.somnifera یک مهارکنندگی معنی دار TNFαدر گورخرماهی بالغ دارد. درنتیجه، فعالیت ضدالتهابی مشاهده شده بخش جداسازی شده TLC لایه رویی W. somnifera ممکن است به دلیل اسیدهای فنلی غنی و فلاونوئیدها باشد.

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی

Abstract

Implantation of biomaterials poses a huge risk of local inflammation therefore affecting the implant function leading to mortality in a significant number of cases. Thus, alternatively, naturally derived drugs if developed to treat implant induced inflammation, would therefore sharply decrease the largest risk of implant rejection. This study was aimed to investigate the anti inflammatory effect of Withania somnifera on stainless steel implant induced inflammation in adult zebrafish model. Fish were divided into four experimental groups of 6 fish each. Group 1 served as the control; Group 2 fish were stainless steel implant (SSI) inserted fish without treatment; Group 3 fish were SSI inserted + Thin layer chromatography (TLC) separated portion of supernatant of W. somnifera and Group 4 fish were SSI inserted + Ibuprofen treated. Fish were assessed for reduced inflammation by histopathology, local apoptosis using fluorescent quantification, reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) of inflammatory genes. The characterization of the TLC separated portion of the supernatant of W. somnifera was also performed. The histopathology result of Group 2 showed crypt architectural distortion in the muscle which was not found in the control fish, whereas simultaneously TLC separated portion of the supernatant of W. somnifera showed reduced fatty changes and fibrosis of the submucosa, muscular hyperplasia. RT-PCR result revealed that the TLC separated portion of supernatant of W. somnifera has a significant inhibition of TNFα in the adult zebrafish. In conclusion the observed anti-inflammatory activity of TLC separated portion of the supernatant of W. somnifera might be due to rich phenolic acids and flavonoids.


بدون دیدگاه