ترجمه مقاله متابولیسم و تجمع قندهای انتقال یافته به میوه و تنظیم آنها - نشریه J-Stage

ترجمه مقاله متابولیسم و تجمع قندهای انتقال یافته به میوه و تنظیم آنها - نشریه J-Stage
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
متابولیسم و تجمع قندهای انتقال یافته به میوه و تنظیم آنها
عنوان انگلیسی
Metabolism and Accumulation of Sugars Translocated to Fruit and Their Regulation
صفحات مقاله فارسی
22
صفحات مقاله انگلیسی
15
سال انتشار
2010
نشریه
J-Stage
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
رفرنس
دارد ✓
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
F1272
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
رشته های مرتبط با این مقاله
کشاورزی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم گیاهی، علوم سلولی و مولکولی، علوم باغبانی، بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی گیاهان باغبانی، فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
مجله
مجله انجمن ژاپنی علوم باغبانی - Journal of the Japanese Society for Horticultural Science
دانشگاه
کالج علوم زیست شناسی و بیوتکنولوژی، دانشگاه چووبو، ژاپن
کلمات کلیدی
میوه، فعالیت ته نشست، سوربیتول، سوکروز، متابولیسم قند
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.2503/jjshs1.79.1
فهرست مطالب
مقدمه
1-انواع قندهای انتقال در میوه
2-تبدیل متابولیکی قندهای انتقال در میوه
3-نوع جمع کننده قند و نوع جمع کننده هگزوز میوه
4-تجمع قند در واکوئل ها
5-انزیم های متابولیزه کننده قند و فعالیت ته نشست
6-بیان فنوتیپی با تنظیم بیان انزیم های متابولیزه کننده سوکروز و سوربیتول
7-نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Photoassimilates needed for fruit development are supplied from leaves, converted in fruit to substances relating to the specific quality of the fruit, then accumulate in the fruit. There are various regulation steps in the process from photoassimilate synthesis in leaves to sugar accumulation in fruit: photosynthesis, synthesis of translocation sugars, loading of translocation sugars, their translocation, their unloading, their membrane transport, their metabolic conversion, and compartmentation in vacuoles. Thus, it is important to clarify the mechanism and regulation of each step in fruit development. In this review, mainly the metabolic conversion of translocation sugars and their regulation at the genetic level in fruit are described because the metabolic conversion in fruit contributes greatly to produce the sink activity needed for fruit development.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
مواد جذب نوری مورد نیاز برای رشد میوه از برگها تامین می شود و در میوه به مواد مرتبط با کیفیت خاص میوه تبدیل می شود سپس درمیوه تجمع می یابد. انواع مراحل تنظیم در پروسه از سنتز مواد جذب نوری در برگها تا تجمع قند در میوه وجود دارد: فتوسنتز، سنتز قندهای انتقال، بارگیری قندهای انتقال، انتقال انها، تخلیه بار انها، انتقال غشایی انها، تبدیل متابولیکی آنها، و قسمت بندی انها در واکوئل ها. با اینحساب، مهم است که مکانیسم و تنظیم هر مرحله را در رشد میوه روشن سازیم. در این مقاله مروری، اساسا تبدیل متابولیکی قندهای انتقال و تنظیم انها در سطح ژنتیکی در میوه شرح داده شده است چون تبدیل متابولیکی در میوه تا حدزیادی در ایجاد فعالیت ته نشست لازم برای رشد میوه نقش دارد.

بدون دیدگاه