مقالات ترجمه شده رشته غدد و متابولیسم یا اندوکرینولوژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته غدد و متابولیسم
ترجمه مقاله اثر فعالیت ERα بر متابولیسم ماهیچه ای و حساسیت به انسولین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر فعالیت ERα بر متابولیسم ماهیچه ای و حساسیت به انسولین - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 20158
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله جنبه های مولکولی دیابت: رسیستین، microRNA و اگزوزوم - نشریه وایلی

ترجمه مقاله جنبه های مولکولی دیابت: رسیستین، microRNA و اگزوزوم - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله کاربرد نانو فیبرهای Chitosan/PVA به عنوان درمان زخم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کاربرد نانو فیبرهای Chitosan/PVA به عنوان درمان زخم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله سیگنالینگ، چرخه  و حساس سازی گیرنده های هورمون آزاد کننده گنادوتروپین

ترجمه مقاله سیگنالینگ، چرخه و حساس سازی گیرنده های هورمون آزاد کننده گنادوتروپین

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله کنترل غلظت گلوکز خون در بیماران دیابت نوع 1 - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کنترل غلظت گلوکز خون در بیماران دیابت نوع 1 - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله کنترل مقاوم دیابت نوع 1 با استفاده از ترکیب μ - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کنترل مقاوم دیابت نوع 1 با استفاده از ترکیب μ - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله مدل کنترل پیش بینی کننده غیر خطی مقاوم دیابت قندی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مدل کنترل پیش بینی کننده غیر خطی مقاوم دیابت قندی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14