مقالات ترجمه شده رشته جراحی ارتوپدی یا استخوان پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته جراحی ارتوپدی یا استخوان پزشکی یا آرتاپزشکی
ترجمه مقاله ویتامین D در خاورمیانه و شمال آفریقا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ویتامین D در خاورمیانه و شمال آفریقا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 38
ترجمه مقاله نسبت شاخص توده بدنی به سن بیمار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نسبت شاخص توده بدنی به سن بیمار - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله اثرات وضعیت چرخش زانو بر کجی زانو در فرود تک-پا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات وضعیت چرخش زانو بر کجی زانو در فرود تک-پا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله چرا قطع عضو از بالای استخوان های متاتارسال، نرخ شکست بالایی دارند؟

ترجمه مقاله چرا قطع عضو از بالای استخوان های متاتارسال، نرخ شکست بالایی دارند؟

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله دیدگاه های جدید در رابطه با زیست شناسی استئوکالسین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله دیدگاه های جدید در رابطه با زیست شناسی استئوکالسین - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله تحلیل حالت شکستگی بحرانی استخوان با استفاده از XFEM - نشریه وایلی

ترجمه مقاله تحلیل حالت شکستگی بحرانی استخوان با استفاده از XFEM - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 29
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله استفاده از هیدروژل ها در مهندسی بافت استخوان

ترجمه مقاله استفاده از هیدروژل ها در مهندسی بافت استخوان

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8