مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مکانیک گرایش مکاترونیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مکانیک گرایش مکاترونیک
ترجمه مقاله کاهش نویز در سیگنال های ECG با نوع دوم فیلتر دیجیتال چبیشف

ترجمه مقاله کاهش نویز در سیگنال های ECG با نوع دوم فیلتر دیجیتال چبیشف

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله بهینه سازی بیوراکتورها با پیدا کردن اکسترموم - نشریه وایلی

ترجمه مقاله بهینه سازی بیوراکتورها با پیدا کردن اکسترموم - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله تکنیک کامل خودکار برای تقسیم بندی تومور کبد از سی تی اسکن ها - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تکنیک کامل خودکار برای تقسیم بندی تومور کبد از سی تی اسکن ها - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله مرور مدل آشفتگی اسپالارت آلماراس و تصحیحات آن

ترجمه مقاله مرور مدل آشفتگی اسپالارت آلماراس و تصحیحات آن

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله دستگاه CMOS‑MEMS IR مبتنی بر ترموکوپل های دو لایه ای - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله دستگاه CMOS‑MEMS IR مبتنی بر ترموکوپل های دو لایه ای - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله شناسایی مانع با استفاده از دید استریو برای خودروهای بدون سرنشین

ترجمه مقاله شناسایی مانع با استفاده از دید استریو برای خودروهای بدون سرنشین

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله شناسایی بیومتریک با تصاویر حرارتی الگوهای رگ پشت دست - نشریه IEEE

ترجمه مقاله شناسایی بیومتریک با تصاویر حرارتی الگوهای رگ پشت دست - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله شناسایی بیومتریک با الگوهای رگ دست - نشریه IEEE

ترجمه مقاله شناسایی بیومتریک با الگوهای رگ دست - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله بررسی روش تشخیص رگ دست - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بررسی روش تشخیص رگ دست - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله سیستم کنترل قطارهای پر سرعت بر اساس روش کنترل فازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سیستم کنترل قطارهای پر سرعت بر اساس روش کنترل فازی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 27
دانلود ترجمه مقاله سنگزنی برش شیشه های نوری BK7 با چرخ های الماسه نازک - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله سنگزنی برش شیشه های نوری BK7 با چرخ های الماسه نازک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله یک سیستم چابک وب محور برای طراحی یاتاقان های غلتشی - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله یک سیستم چابک وب محور برای طراحی یاتاقان های غلتشی - مجله امرالد

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله مدلسازی مدیریت تصادف خودرو - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله مدلسازی مدیریت تصادف خودرو - مجله IEEE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله کنترل ترکیبی در سرعت طولی و کشش وسایل نقلیه - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله کنترل ترکیبی در سرعت طولی و کشش وسایل نقلیه - مجله IEEE

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14