تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مرور مدل آشفتگی اسپالارت آلماراس و تصحیحات آن

عنوان فارسی: مرور مدل آشفتگی اسپالارت - آلماراس و تصحیحات آن
عنوان انگلیسی: Review of Spalart-Allmaras Turbulence Model and its Modifications
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 18
سال انتشار : 2010 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : 5491
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.31Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی مکانیک و مهندسی هوا فضا
گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی مکانیک گرایش مکاترونیک و آیرودینامیک
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

2- معادلات حاکم بر اسپالارت-آلماراس

2-1: معادلات اساسی

2-2: نفوذ ویا پخش شدگی

2-3: تولید

2-4: تخریب

3- درجه بندی مدل اسپالارت-آلماراس

4-فرم نهایی مدل اسپالارت-آلماراس

5-تصحیحاتی برای مدل SA

5-1: تحصیح پیشنهاد شده توسط پوتسدام و پولیام

5-2:تصحیح رابطه تولید در مدل اسپالارت-آلماراس

5-3: نتایج و استنتاج

6-انتقادها

7-پروژه آینده

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Spalart-Allmaras (SA) is a turbulence model for modeling different type of turbulent flows, specifically aerodynamic flows. Different terms of the governing equation of this model (e.g. production, diffusion and destruction), just like the other turbulence models, were modified after 1992, when it was published by Spalart & Allmaras. In this literature review, we will first go through the details of the governing equation of this model and after understanding the role of each term and reasoning behind it, we will discuss the different proposed modifications for this model and concentrate on the one that we have used in my research and discuss how the modification effects the SA model by comparing the results from SA with other turbulence models.

نمونه متن ترجمه

چکیده

اسپالارت-آلماراس یک مدل آشفتگی برای مدل سازی انواع مختلفی ازجریان های آشوبناک، به خصوص جریان های آیرودینامیک می باشد. همانند دیگرمدل های آشفتگی شرایط(روابط) متفاوتی از روابط حاکم براین مدل(برای مثال فرآوری، نفوذ و تخریب) پس از سال 1992 که توسط اسپالارت و آلماراس منتشرشد، تصحیح شد. دراین مقاله بازبینی، ابتدا جزئیات معادلات حاکم براین مدل را بررسی می کنیم و پس ازدرک نقش هرعبارت و منطق ورای آن، تصحیح های مختلف پیشنهاد شده برای این مدل را بحث خواهیم کرد و تمرکزخودرا بر مورد به کاررفته در این مقاله معطوف خواهیم کرد و درباره تاثیر تغییرات و تصحیحات برمدل SA با مقایسه نتایج این مدل با دیگرمدل های آشفتگی بحث خواهیم کرد.