ترجمه مقاله مرور مدل آشفتگی اسپالارت آلماراس و تصحیحات آن

ترجمه مقاله مرور مدل آشفتگی اسپالارت آلماراس و تصحیحات آن
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مرور مدل آشفتگی اسپالارت - آلماراس و تصحیحات آن
عنوان انگلیسی
Review of Spalart-Allmaras Turbulence Model and its Modifications
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
14
سال انتشار
2010
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
5491
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی مکانیک و مهندسی هوا فضا
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی مکانیک گرایش مکاترونیک و آیرودینامیک
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
2- معادلات حاکم بر اسپالارت-آلماراس
2-1: معادلات اساسی
2-2: نفوذ ویا پخش شدگی
2-3: تولید
2-4: تخریب
3- درجه بندی مدل اسپالارت-آلماراس
4-فرم نهایی مدل اسپالارت-آلماراس
5-تصحیحاتی برای مدل SA
5-1: تحصیح پیشنهاد شده توسط پوتسدام و پولیام
5-2:تصحیح رابطه تولید در مدل اسپالارت-آلماراس
5-3: نتایج و استنتاج
6-انتقادها
7-پروژه آینده
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Spalart-Allmaras (SA) is a turbulence model for modeling different type of turbulent flows, specifically aerodynamic flows. Different terms of the governing equation of this model (e.g. production, diffusion and destruction), just like the other turbulence models, were modified after 1992, when it was published by Spalart & Allmaras. In this literature review, we will first go through the details of the governing equation of this model and after understanding the role of each term and reasoning behind it, we will discuss the different proposed modifications for this model and concentrate on the one that we have used in my research and discuss how the modification effects the SA model by comparing the results from SA with other turbulence models.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
اسپالارت-آلماراس یک مدل آشفتگی برای مدل سازی انواع مختلفی ازجریان های آشوبناک، به خصوص جریان های آیرودینامیک می باشد. همانند دیگرمدل های آشفتگی شرایط(روابط) متفاوتی از روابط حاکم براین مدل(برای مثال فرآوری، نفوذ و تخریب) پس از سال 1992 که توسط اسپالارت و آلماراس منتشرشد، تصحیح شد. دراین مقاله بازبینی، ابتدا جزئیات معادلات حاکم براین مدل را بررسی می کنیم و پس ازدرک نقش هرعبارت و منطق ورای آن، تصحیح های مختلف پیشنهاد شده برای این مدل را بحث خواهیم کرد و تمرکزخودرا بر مورد به کاررفته در این مقاله معطوف خواهیم کرد و درباره تاثیر تغییرات و تصحیحات برمدل SA با مقایسه نتایج این مدل با دیگرمدل های آشفتگی بحث خواهیم کرد.

بدون دیدگاه