مقالات ترجمه شده رشته هماتولوژی (خون شناسی)

لیست مقالات ترجمه شده رشته هماتولوژی (خون شناسی)
ترجمه مقاله آنالیز توالی ژنتیکی بیماری های خون ریزی دهنده ارثی

ترجمه مقاله آنالیز توالی ژنتیکی بیماری های خون ریزی دهنده ارثی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله تشخیص پیش از تولد کمبود فاکتور A13

ترجمه مقاله تشخیص پیش از تولد کمبود فاکتور A13

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله نحوه درمان انسداد وریدی (ترومبولیسم) بازگشتی

ترجمه مقاله نحوه درمان انسداد وریدی (ترومبولیسم) بازگشتی

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله استفاده تشخیصی از اضافه باز در اختلالات اسید باز - نشریه NEJM

ترجمه مقاله استفاده تشخیصی از اضافه باز در اختلالات اسید باز - نشریه NEJM

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله پیشگیری از عفونت های جریان خون ناشی از کاتتر وریدی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیشگیری از عفونت های جریان خون ناشی از کاتتر وریدی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله اثرات وزن مولکولی دکستران بر روی تجمع سلول های قرمز خون - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله اثرات وزن مولکولی دکستران بر روی تجمع سلول های قرمز خون - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله بررسی رابطه بین گروه خونی و شخصیت

ترجمه مقاله بررسی رابطه بین گروه خونی و شخصیت

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله مطالعه بالینی سپتی سمی نوزادان با رجوع به نشانگرهای زودرس سپسیس

ترجمه مقاله مطالعه بالینی سپتی سمی نوزادان با رجوع به نشانگرهای زودرس سپسیس

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله مبتلایان به فشار خون بالا و مدیریت آنها در دندانپزشکی - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله مبتلایان به فشار خون بالا و مدیریت آنها در دندانپزشکی - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تفسیر ساده پرتوافکنی هسته ای در نوتروفیل ها

ترجمه مقاله تفسیر ساده پرتوافکنی هسته ای در نوتروفیل ها

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 4
ترجمه مقاله بررسی کنترل فشار خون

ترجمه مقاله بررسی کنترل فشار خون

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تزریق بسته های گلبول قرمز بعد از جراحی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تزریق بسته های گلبول قرمز بعد از جراحی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله کنترل کم خونی ناشی از سرطان با عوامل اریتروپوتئیک - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله کنترل کم خونی ناشی از سرطان با عوامل اریتروپوتئیک - نشریه Oxford Journals

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله ترکیب تولید مثل غیر جنسی سرطان خون مغز استخوان حاد ثانویه - نشریه NEJM

ترجمه مقاله ترکیب تولید مثل غیر جنسی سرطان خون مغز استخوان حاد ثانویه - نشریه NEJM

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله miR-125b تمایز و برنامه ریزی مجدد متابولیکی سلولهای T لوسمی لنفوبلاستیک حاد

ترجمه مقاله miR-125b تمایز و برنامه ریزی مجدد متابولیکی سلولهای T لوسمی لنفوبلاستیک حاد

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله پیامدهای ایمونولوژیکی پیوند سلول بنیادی آلوژنیک - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله پیامدهای ایمونولوژیکی پیوند سلول بنیادی آلوژنیک - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 37
صفحات فارسی: 43
دانلود ترجمه مقاله دارورسانی هدفمند بر اساس نانو نقره برای درمان سرطان

دانلود ترجمه مقاله دارورسانی هدفمند بر اساس نانو نقره برای درمان سرطان

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17