ترجمه مقاله ترکیب تولید مثل غیر جنسی سرطان خون مغز استخوان حاد ثانویه - نشریه NEJM

ترجمه مقاله ترکیب تولید مثل غیر جنسی سرطان خون مغز استخوان حاد ثانویه - نشریه NEJM
قیمت خرید این محصول
۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ترکیب تولید مثل غیر جنسی سرطان خون مغز استخوان حاد ثانویه
عنوان انگلیسی
Clonal Architecture of Secondary Acute Myeloid Leukemia
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2012
نشریه
nejm
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6212
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
ایمنی شناسی، خون و آنکولوژی و هماتولوژی
مجله
مجله پزشکی جدید انگلستان - The New England Journal of Medicine
دانشگاه
گروه داخلی، بخش آنکولوژی
فهرست مطالب
زمینه
روش ها
نتایج
ترتیب کلی ژنی و تائید گرفتن
بازگشت دوباره ی متغیرهای ژنی
مشابه سازی علائم بیماری مانند مغز استخوان و AML ثانوی
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Background The myelodysplastic syndromes are a group of hematologic disorders that often evolve into secondary acute myeloid leukemia (AML). The genetic changes that underlie progression from the myelodysplastic syndromes to secondary AML are not well understood. Methods We performed whole-genome sequencing of seven paired samples of skin and bone marrow in seven subjects with secondary AML to identify somatic mutations specific to secondary AML. We then genotyped a bone marrow sample obtained during the antecedent myelodysplastic-syndrome stage from each subject to determine the presence or absence of the specific somatic mutations. We identified recurrent mutations in coding genes and defined the clonal architecture of each pair of samples from the myelodysplastic-syndrome stage and the secondary-AML stage, using the allele burden of hundreds of mutations. Results Approximately 85% of bone marrow cells were clonal in the myelodysplastic-syndrome and secondary-AML samples, regardless of the myeloblast count. The secondary-AML samples contained mutations in 11 recurrently mutated genes, including 4 genes that have not been previously implicated in the myelodysplastic syndromes or AML. In every case, progression to acute leukemia was defined by the persistence of an antecedent founding clone containing 182 to 660 somatic mutations and the outgrowth or emergence of at least one subclone, harboring dozens to hundreds of new mutations. All founding clones and subclones contained at least one mutation in a coding gene. Conclusions Nearly all the bone marrow cells in patients with myelodysplastic syndromes and secondary AML are clonally derived. Genetic evolution of secondary AML is a dynamic process shaped by multiple cycles of mutation acquisition and clonal selection. Recurrent gene mutations are found in both founding clones and daughter subclones. (Funded by the National Institutes of Health and others.)
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
زمینه
علائم بیماری سرطان خون مغز استخوان ، گروهی از نافرمانی های خونی هستند که اغلب در سرطان مغز استخوان حاد ثانوی رشد می کنند . تغییرات ژنتیکی که زمینه ی پیشرفت علائم بیماری سرطان مغز استخوان برای AML ثانوی هستند ، خیلی خوب درک نشده است .
روش ها
ما توالی کل ترکیب ژنتیک از 7 جفت نمونه پوشت و مغز استخوان را در 7 موضوع با AML ثانوی برای تشخیص تغییرات بدنی خاص برای AML ثانوی ، اجرا کردیم . ما سپس نوع ارثی نمونه ی مغز استخوان بدست آمده در طول مرحله علائم بیماری سرطان مغز استخوان پیشین را از هر موضوع برای تعیین حضور یا فقدان تغییرات بدن خاص ، بررسی می کنیم . تغییرات بازگشت کننده را در رمزگذاری ژن ها مشخص می کنیم و ساختمان تولید مثل غیر جنسی از هر جفت نمونه از مرحله ی علائم بیماری سرطان مغز استخوان و مرحله ی AML فرعی . در حال استفاده ی هزاران تغییرات ژن های ناهمسان مجاور ، را مشخص می کنیم
نتایج
تقریبا 85 درصد از سلول های مغز استخوان در علائم بیماری مانند مغز استخوان و نمونه های AML فرعی ، وابسته به تولید مثل غیر جنسی بودند نمونه های AML فرعی حاوی تغییرات در ژن تغییر یافته ی بازگشت کننده هستند که شامل 4ژنی است که قبلا در علائم بیماری مانند مغز استخوان یا AML فرعی ، دخالتی نداشته است در هر مورد ، پیشرفت برای سرطان خود حاد : توسط پایداری یافته ی پیشین تولید مثل غیر جنسی حاوی 182 به 660 تغییر بدنی و رشد اضافی یا خروجی حداقل یک تولید مثل غیر جنسی شخصی شده بود . همه یافته های تولید مثل غیر جنسی و تحت تولید مثل جنسی شامل حداقل یک تغییر در رمز گذاری ژن می باشد
نتیجه گیری
تقریبا همه ی سلولهای مغز استخوان در بیماران با علائم بیماری مانند مغز استخوان و AML مرغی ، از نظر مشابه سازی استخراج شده اند تکامل ژنتیکی AML مرغی ، فرآیند حرکتی شکل گرفته توسط چندین چرخه ی تغییر استفاده و انتخاب تولید مثل غیر جنسی است . تغییرات ژنی بازگشت کننده در هر دو یافته های تولید مثل جنسی و تحت تولید مثل جنسی مونث ، یافت شده اند .

بدون دیدگاه