ترجمه مقاله مطالعه بالینی سپتی سمی نوزادان با رجوع به نشانگرهای زودرس سپسیس

ترجمه مقاله مطالعه بالینی سپتی سمی نوزادان با رجوع به نشانگرهای زودرس سپسیس
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مطالعه بالینی سپتی سمی (گند خونی، مسمومیت خون) نوزادان با رجوع به نشانگرهای زودرس سپسیس (عفونت خون)
عنوان انگلیسی
Clinical study of neonatal septicemia with reference to early indicators of sepsis
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2017
نشریه
Ijpediatrics
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8206
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
ایمنی شناسی پزشکی، خون شناسی، ادرارشناسی یا اورولوژی و باکتری شناسی پزشکی
مجله
مجله بین المللی پزشکی کودکان معاصر - International Journal of Contemporary Pediatrics
دانشگاه
گروه کودکان، دانشکده پزشکی نارایانا، هند
کلمات کلیدی
پروتئین واکنشی سی، نوتروفیل، مننژیت، سپتی سمی، عفونت دستگاه ادرای
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روش نمونه گیری
آگلوتیناسیون(چسبندگی، انعقاد گلبولی)لاتکس
الکتروایمونواسی(EIA)
روش های آماری
نتایج
CRP در نوزادان مبتلا به سپتی سمی یا مننژیت(گروه 1)
CRP در نوزادان مشکوک به عفونت(گروه 3)
CRP در نوزادان غیر عفونی(گروه 4)
CRP در ارتباط با سن حاملگی
CRPدر مقابل شمارش زنجیره نوتروفیل
کاربرد نتایج آگلوتیناسیون
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Background: The use of CRP (C-reactive protein) in early diagnosis of neonatal septicemia. The usefulness of CRP in early detection of neonatal septicemia/meningitis and urinary tract infection was studied in a neonatal unit using a semi-quantitative latex-agglutination as a rapid screening method and electroimmuno assay as reference method for CRP determination. Methods: The present study was conducted among 150 patients 218 samples were taken for serum globulin determinations. Additionally, all infants born at the hospital throughout August 2016 to February 2017 with a designation of blood disease, infectious disease or tract infection (UTI) were retrospectively studied. Depending on the clinical course and therefore the results of the culture the 110 infants were divided into four groups. Results: The 110 infants in 92% of non-infected infants CRP was 16 mg/l and 80% had CRP <10 mg/l up to 3 days of age. After 3 days of age 93% had CRP <12 mg/l. The initial CRP level was increased in 9 out of 11 patients (82%) with bacterial septicemia. Low CRP was seen in one patient with total agranulocytosis and septicemia from Streptococcus type B and in one patient with Staphylococcus albus sepsis. A rise in CRP was also seen in very preterm infants with septicemia. Increased initial CRP was uncommon in neonatal urinary tract infection (2 of 9) but a rise was seen in 3 additional patients. Conclusions: A comparison between CRP, total neutrophil blood cell count and hand neutrophil count as diagnostic parameters was in favor of CRP at this early stage of infection. CRP is of definite value as an aid in early diagnosis of neonatal septicemia and bacterial meningitis.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
مقدمه: استفاده از CRP (پروتئین واکنشی سی) در تشخیص زودرس مسمومیت خون (سپتی سمی) نوزادان.
سودمندی آزمایش CRP در تشخیص زودرس سپتی سمی(عفونت خون) / مننژیت نوزادان و عفونت دستگاه ادراری در واحد نوزادان مورد مطالعه قرار گرفت، این کار با استفاده از روش آگلوتیناسیون لاتکس به عنوان یک روش غربالگری سریع و الکتروایمونواسی به عنوان روش مرجع، برای تعیین میزان CRP صورت گرفت.
روش ها: مطالعه حاضر بر روی 150 بیماری صورت گرفت که از آنها 218 نمونه خون برای تعیین گلوبولین سرم گرفته شد. بعلاوه کلیه نوزادان به دنیا آمده در بیمارستان از آگوست 2016 تا فوریه 2017 که تشخیص عفونت خون، بیماری عفونی یا عفونت دستگاه ادراری داشتند به طور گذشته نگر مورد مطالعه قرار گرفتند. 110 نوزاد بسته به دوره بالینی و بنا بر نتایج کشت ، به چهار گروه تقسیم شدند.
نتایج: از 110 نوزاد، در 92% نوزادان غیر عفونی CRP برابر 16 mg/l و 80% آنهاCRP <10 mg/l تا روز سوم تولد داشتند. بعد از روز سوم تولد ، 93% ، CRP <12 mg/l داشتند. سطوح اولیه CRP در 9 بیمار از 11 بیمار (82%) مبتلا به سپتی سمی باکتریال، افزایش یافت. در یک بیمار که دارای آگرانولوسیتوز (کاهش گلبول های سفید خون)کلی و عفونت خون ناشی از باکتری استرپتوکوکوس نوع B بود و در بیمار دیگر ی که عفونت خون ناشی از باکتری استافیلو کوکوس آلوبس داشت، CRP پایین دیده شد. همچنین بالا رفتن CRP در بسیاری از نوزادان نارس مبتلا به سپتی سمی دیده شد. افزایش اولیه CRP در عفونت دستگاه ادراری نوزادی شایع نمی باشد(2 نفر از 9نفر) ، اما بالا رفتن آن در سه بیمار دیده شد.
نتیجه گیری: در مرحله اولیه عفونت ، مقایسه بین سطح CRP ، شمارش نوتروفیل های کلی خون و شمارش دستی نوتروفیل به عنوان پارامترهای تشخیصی، در توافق با تغییرات CRP می باشد. CRP یک معیار قطعی در کمک به تشخیص زودرس عفونت خون(سپتی سمی) و مننژیت نوزادان می باشد.

بدون دیدگاه