مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی رشد

لیست مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی رشد
ترجمه مقاله برآورد حرکات اندام فوقانی در کودکان مبتلا به سندرم داون - نشریه الزویر

ترجمه مقاله برآورد حرکات اندام فوقانی در کودکان مبتلا به سندرم داون - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله درمان های جایگزین برای اوتیسم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله درمان های جایگزین برای اوتیسم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله غربالگری اختلال طیف اوتیسم و اقدام اولیه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله غربالگری اختلال طیف اوتیسم و اقدام اولیه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله ارتباط بین ADHD و بیماری سلیاک در کودکان - نشریه MDPI

ترجمه مقاله ارتباط بین ADHD و بیماری سلیاک در کودکان - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۶۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18