مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پلیمر

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پلیمر
دانلود ترجمه مقاله ولکانیزات ترموپلاستیک PP-EPDM با فراوری واکنشی الکترونی

دانلود ترجمه مقاله ولکانیزات ترموپلاستیک PP-EPDM با فراوری واکنشی الکترونی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله مقاومت خزشی فیلم های نازک هیبریدی - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله مقاومت خزشی فیلم های نازک هیبریدی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله اصلاح سطحی فیبر آرامید توسط پلی مریزاسیون پیوندی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله اصلاح سطحی فیبر آرامید توسط پلی مریزاسیون پیوندی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله بازیافت کامپوزیتهای چوب پلاستیک

دانلود ترجمه مقاله بازیافت کامپوزیتهای چوب پلاستیک

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله دریل کاری کامپوزیت کربن با مته وان شات - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله دریل کاری کامپوزیت کربن با مته وان شات - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله ظرفیت چرخش لولای پلاستیکی تیرهای مسلح HPFRCC - مجله ASCE

دانلود ترجمه مقاله ظرفیت چرخش لولای پلاستیکی تیرهای مسلح HPFRCC - مجله ASCE

  • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 42
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله نانو کامپوزیت های پلیمری با سیلیکات لایه ای - مجله MDPI

دانلود ترجمه مقاله نانو کامپوزیت های پلیمری با سیلیکات لایه ای - مجله MDPI

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 66
صفحات فارسی: 80