مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پلیمر

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پلیمر
ترجمه مقاله نانوکامپوزیتهای ماتریس پلیمر فراوری تولید و کاربرد - نشریه Sage

ترجمه مقاله نانوکامپوزیتهای ماتریس پلیمر فراوری تولید و کاربرد - نشریه Sage

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 65
صفحات فارسی: 70
ترجمه مقاله اثر ضخامت روی شکستگی و تورق فیلم تیتانیوم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر ضخامت روی شکستگی و تورق فیلم تیتانیوم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله بررسی خواص مکانیکی پلیمرهای طبیعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی خواص مکانیکی پلیمرهای طبیعی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله مدلسازی بدون عنصر گالرکین از آسیب کامپوزیت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدلسازی بدون عنصر گالرکین از آسیب کامپوزیت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله آنالیز چرخ دندانه دار کامپوزیتی تحت شرایط بار استاتیکی

ترجمه مقاله آنالیز چرخ دندانه دار کامپوزیتی تحت شرایط بار استاتیکی

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله اسفنج‌های پانسمان ساخته شده از کیتوزان و فیبریدهای کیتوزان - آلژینات

ترجمه مقاله اسفنج‌های پانسمان ساخته شده از کیتوزان و فیبریدهای کیتوزان - آلژینات

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تبلور مجدد متادینامیکی فولاد ضد زنگ آستنیتی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تبلور مجدد متادینامیکی فولاد ضد زنگ آستنیتی - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله فاکتورهای دینامیکی پلیمرهای هادی به عنوان یک ماده هوشمند

ترجمه مقاله فاکتورهای دینامیکی پلیمرهای هادی به عنوان یک ماده هوشمند

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله اصلاح خاک رس با ضایعات لاستیک تایر و فیبر مصنوعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اصلاح خاک رس با ضایعات لاستیک تایر و فیبر مصنوعی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله قابلیت تغییر شکل پذیری بتن با کارایی بالا (HPC) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قابلیت تغییر شکل پذیری بتن با کارایی بالا (HPC) - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10