ترجمه مقاله آنتی باکتریایی نانوکامپوزیت های نقره – کیتوزان پایدارسازی شده با بتا - سیکلودکسترین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آنتی باکتریایی نانوکامپوزیت های نقره – کیتوزان پایدارسازی شده با بتا - سیکلودکسترین - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مطالعه طیفی، مورفولوژی و آنتی باکتریایی نانوکامپوزیت های نقره – کیتوزان پایدارسازی شده با بتا - سیکلودکسترین
عنوان انگلیسی
Spectral, morphological and antibacterial studies of b-cyclodextrin stabilized silver – Chitosan nanocomposites
صفحات مقاله فارسی
17
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4810
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
فیزیک، فوتونیک و مهندسی پلیمر
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی اپتیک و لیزر، اپتوالکترونیک، نانو فیزیک، الکترونیک، اتمی مولکولی، کامپوزیت و نانو فناوری
مجله
مجله Spectrochimica بخش A: طیف سنجی مولکولی بیومولکولار و مولکولی
دانشگاه
گروه فیزیک، دانشگاه مهندسی سنت ژوزف، چنای، هند
کلمات کلیدی
نانوکامپوزیت نقره، پایدار ساز تخریب پذیر زیستی، پایداری، فعالیت آنتی باکتریایی
فهرست مطالب
چکیده تصویری
اهم مطالب
چکیده
مقدمه
روش آزمایشگاهی
نتایج و بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
abstract

The aim of the study is to investigate the antibacterial properties and characterization of b-cyclodextrin (b-CD) stabilized silver – chitosan nanocomposite (Ag-Cts NCs). An effective and eco-friendly technique for the synthesis of Ag-Cts NCs in the presence of a strong stabilizing agent b-CD is described. The well formed nanocomposites were characterized by the Ultraviolet Visible spectroscopy (UV–Vis), X-ray diffraction (XRD), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR), Photoluminescence spectroscopy (PL), Scanning electron microscope (SEM/EDS), Atomic force microscope (AFM), High resolution transmission electron microscope (HR-TEM) and Zeta potential measurement (ZP). The results confirmed that the poly dispersed Ag-Cts NCs are less than 15 nm in size with spherical shape and show good stability. The antibacterial activity was also investigated and b-CD coated Ag-Cts NCs showed a promising bacterial activity against gram negative Escherichia coli (E. coli) and gram positive Staphylococcus aureus (S. aureus) micro-organism.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف از این مطالعه، بررسی ویژگی های آنتی باکتریایی و شناخت خواص نانوکامپوزیت نقره – کیتوزان (Ag-Cts NCs) پایدار سازی شده با بتا-سیکلودکسترین (β-CD) است. روشی کارآمد و اقتصادی برای سنتز Ag-Cts NCها در حضور یک عامل پایدارسازی قوی بنام β-CD توضیح داده شده است. برای شناخت خواص نانوکامپوزیت های تشکیل شده، از طیف سنجی ماوراء بنفش مرئی (UV-Vis)، پراش اشعه ایکس (XRD)، طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)، طیف سنجی لومینانس نوری (PL) میکروسکوپ الکترونی (SEM/EDS)، میکروسکوپ اتمی (AFM)، میکروسکوپ الکترونی با تفکیک پذیری بالا و نور عبوری (HR-TEM) و اندازه گیری پتانسیل زِتا (ZP) استفاده شد. نتایج بدست آمده تأیید کرد که نانوکامپوزیت های Ag-Cts چند بخشی، از نظر اندازه کوچکتر از nm 15 و شکلی کروی دارند و پایداری خوبی نشان می دهند. فعالیت آنتی باکتریایی نیز مورد بررسی قرار گرفت و نانوکامپوزیت های Ag-Cts اندود شده با β-CD فعالیت آنتی باکتریایی قابل اطمینانی در برابر میکرواورگانیسم های گرم منفی اشریشیا کولی (E. coli) و گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس (S. aureus) از خود بروز دادند.

بدون دیدگاه