ترجمه مقاله مدل چسبندگی هیبریدی الاستیکی - پلاستیکی برای تماس سطوح زبر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل چسبندگی هیبریدی الاستیکی - پلاستیکی برای تماس سطوح زبر - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۶,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
یک مدل چسبندگی هیبریدی الاستیکی- پلاستیکی برای تماس سطوح زبر در حضور روان کننده مولکولی نازک
عنوان انگلیسی
An elastic–plastic hybrid adhesion model for contacting rough surfaces in the presence of molecularly thin lubricant
صفحات مقاله فارسی
35
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2005
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4890
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی پلیمر، مهندسی کامپیوتر و مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی مواد مرکب، سخت افزار، افزاره های میکرو و نانو الکترونیک و مهندسی الکترونیک
مجله
مجله کلوئیدی و علوم رابط
دانشگاه
گروه مکانیک و مهندسی صنعتی، دانشگاه ایلینوی در اوربانا شامپاین، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی
تماس چسبنده، Maugis–Dugdale توسعه یافته، زبری، تماس الاستیکی- پلاستیکی، سطح میانی هارد دیسک (دیسک سخت)
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مدل توسعه یافته (EMD) برای تماس های کروی
1. 2 مدل
2. 2 مدل EMD برای غیر تماس
3. مدل چسبندگی هیبریدی الاستیکی- پلاستیکی پیشنهادی برای سطوح زبر
1. 3 مدل سطح زبر
2. 3 مدل EMD الاستیکی برای سطوح زبر
3. 3 مدل چسبندگی الاستیکی- پلاستیکی هیبریدی برای سطوح زبر
4. نتایج شبیه سازی
5. ناپایداریها برای سطوح تماس زبر چسبنده
6. خلاصه
ضمیمه A . راه حل های ساده شده برازش منحنی مدل تک اسپریتی EMD
ضمیمه B. مدلهای SBL و ISBL
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract The study of adhesion has received considerable attention in recent years, partly due to advances in the design and fabrication of micro/nano devices. Many adhesion investigations are centered on single-spherical-contact models, which include the classic Johnson–Kendall–Roberts (JKR), improved Derjaguin–Muller–Toporov (IDMT), and Maugis–Dugdale (MD) models. Based on the IDMT single-asperity model, adhesive rough surface contact models have also been developed, which are valid for elastic and elastic–plastic contact conditions. A limitation of the IDMT-based models is that they are only valid for application cases with low adhesion parameter values. In this research, a contacting rough surface adhesion model was developed by combining an extended Maugis–Dugdale (EMD) model (which is only valid for elastic contacts) with an IDMT-based elastic–plastic adhesion model. The proposed model, termed the elastic–plastic hybrid adhesion model, is valid for the entire adhesion parameter range and also for elastic–plastic contacts. The proposed model gives results similar to the EMD rough surface model when the contact is primarily elastic. Moreover, the proposed model was compared to an IDMT-based model (ISBL model) and both gave similar results for contacts with low adhesion parameter values. With high adhesion parameter values, the ISBL model fails, whereas the proposed model correctly predicts higher adhesion. Last, based on the stiffness of the external force, the instability for adhesive rough surfaces in contact was also discussed, and it was postulated that a high peak value of the external force stiffness directly relates to the unstable contact process.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مطالعه چسبندگی به خاطر پیشرفتهای صورت گرفته در طراحی و ساخت میکرو/نانو وسایل توجه زیادی را به خود جلب کرده است. بسیاری از پژوهشهای چسبندگی بر مدلهای تک تماس کروی متمرکز هستند که شامل مدلهای Johnson–Kendall–Roberts کلاسیکی (JKR)، Derjaguin–Muller–Toporov (IDMT) بهبود یافته و Maugis–Dugdale (MD) می شود. براساس مدل single-asperity IDMT، مدلهای تماس سطح زبر چسبنده نیز توسعه یافته است که برای شرایط تماس الاستیکی و الاستیکی- پلاستیکی معتبر می باشد. محدودیت مدلهای مبتنی بر IDMT آن است که آنها تنها در موارد کاربردی با مقادیر پائین پارامتر چسبندگی معتبرظاهر می شوند. در این تحقیق، مدل چسبندگی سطح تماس زبر با ترکیب مدل Maugis–Dugdale (EMD) ( که تنها برای تماس های الاستیکی معتبر است) با یک مدل چسبندگی الاستیکی- پلاستیکی مبتنی بر IDMT توسعه یافت. مدل پیشنهادی که مدل چسبندگی هیبریدی الاستیکی- پلاستیکی نامیده می شود، برای کل محدوده پارامتر چسبندگی و همچنین برای تماس های الاستیکی- پلاستیکی معتبر می باشد. زمانی که تماس عمدتاً از نوع الاستیکی است، مدل پیشنهادی نتایجی مشابه با مدل سطح زبر EMD حاصل می کند. به علاوه، مدل پیشنهادی با یک مدل مبتنی بر IDMT مقایسه گردید ( مدل ISBL) و هر دو نتایج مشابهی برای تماس هایی با مقادیر پائین پارامتر چسبندگی حاصل نمودند. با مقادیر بالای پارامتر چسبندگی، مدل ISBL شکست می خورد، در صورتی که مدل پیشنهادی چسبندگی بالاتر را درست پیش بینی می نماید. در آخر، براساس سختی و سفتی نیروی خارجی، راجع به ناپایداری سطوح زبر چسبنده در تماس نیز بحث گردید و مشخص گردید که مقدار پیک بالای سفتی نیروی خارجی مستقیماً به فرایند تماس ناپایدار ربط دارد.

بدون دیدگاه