دانلود ترجمه مقاله ظرفیت چرخش لولای پلاستیکی تیرهای مسلح HPFRCC - مجله ASCE

دانلود ترجمه مقاله ظرفیت چرخش لولای پلاستیکی تیرهای مسلح HPFRCC - مجله ASCE
قیمت خرید این محصول
۲۲,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ظرفیت چرخش لولای پلاستیکی تیرهای مسلح HPFRCC
عنوان انگلیسی
Plastic Hinge Rotation Capacity of Reinforced HPFRCC Beams
صفحات مقاله فارسی
17
صفحات مقاله انگلیسی
42
سال انتشار
2014
نشریه
ASCE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
3079
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران، مهندسی پلیمر
دانشگاه
دانشکده مهندسی عمران، سمنان
کلمات کلیدی
تحلیل غیر خطی، المان محدود، لولای پلاستیکی، بتن مسلح، ظرفیت چرخش مقدمه
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
برنامه آزمایشی
مدلهای تحلیلی
نتایج و بحث
بارگذاری دو نقطه ای
اثر مقاومت تراکمی
تاثیر نسبت میلگردگذاری کششی
بارگذاری متمرکز
تاثیر نسبت میلگردگذاری کششی
بارگذاری یکنواخت
تاثیر نسبت میلگرد گذاری یا فولادگذاری کششی
معادلات تجربی و پیشنهاد شده
نتایج
نحوه خرید نسخه پاورپوینت این مقاله
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composite (HPFRCC) materials exhibit strain hardening behavior under tensile loading. This strain hardening response occurs after first cracking of the material. In this paper, experimental and parametric studies are performed to assess the influence of the compressive strength, loading type and tension reinforcement ratio (ρ) on the ultimate deformation characteristics of reinforced HPFRCC beams. The analytical and numerical results for simply supported beams with different amounts of tension reinforcement ratio under three different loading conditions are presented and compared with each other and also with the experimental data, where available. The plastic hinge rotation capacity is increased as the loading condition is changed from the concentrated load at the middle to the uniform, and it is a maximum for the case of the two-point load. The effect of the loading type on the plastic rotation capacity of the reinforced beams with high amount of ρ is not as significant as that for the lightly reinforced beams. Based on the analytical results obtained using the nonlinear finite element method, new simple equations as function of the tension reinforcement ratio and the loading type are proposed. The analytical results indicate that the proposed equations can be used with sufficient accuracy for analysis of  ultimate capacity and the associated deformations of RHPFRCC beams.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مواد کامپوزیت سیمانی مسلح شده با فیبر با عملکرد بالا تحت بارگذاری کششی، رفتار سخت شدگی کرنشی از خود به معرض نمایش می گذارند. این پاسخ سخت شدگی کرنشی بعد از اولین ترک خوردگی مواد رخ می دهد. در این مقاله، به منظور ارزیابی تاثیر مقاومت تراکمی، تیپ بارگذاری ، و نسبت میلگرد یا فولادگذاری کششی بر ویژگیهای تغییر شکل نهایی تیرهای مسلح شده، مطالعات آزمایشی و پارامتری انجام شده است. نتایج عددی و تحلیلی برای تیرهای نگه داشته شده با نسبت میلگرد یا فولادگذاری کششی مختلف تحت سه شرایط بارگذاری مختلف مطرح و بایکدیگر و همچنین با داده های آزمایشی در صورت وجود مقایسه می شود. با تغییر شرایط بارگذاری از بار متمرکز در قسمت میانی تا یکنواخت ،ظرفیت چرخش لولای پلاستیکی افزایش یافته و برای بار دو نقطه ای ماکزیمم یا حداکثر می باشد. اثر تیپ بارگذاری بر ظرفیت چرخش پلاستیکی تیرهای مسلح با مقدار بالای به اندازه تیرهای نسبتاً مسلح معنادار نیست. بر اساس نتایج تحلیل بدست آمده با استفاده از روش المان محدود غیر خطی، معادلات ساده جدیدی به صورت تابع نسبت میلگرد کششی و تیپ بارگذاری پیشنهاد شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد از معادلات پیشنهاد شده می توان با صحت کافی برای تحلیل ظرفیت نهایی و تغییرشکل های وابسته تیرهای استفاده نمود.

بدون دیدگاه