دانلود ترجمه مقاله تاثیر کربن سیاه بر پایداری اشعه فرابنفش در شرایط هوازدگی مصنوعی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تاثیر کربن سیاه بر پایداری اشعه فرابنفش در شرایط هوازدگی مصنوعی - مجله الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر کربن سیاه بر پایداری اشعه فرابنفش فیلم های LLDPE تحت شرایط هوازدگی مصنوعی
عنوان انگلیسی
Effect of Carbon Black on UV stability of LLDPE films under artificial weathering conditions
صفحات مقاله فارسی
27
صفحات مقاله انگلیسی
15
سال انتشار
2001
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4256
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی، مهندسی مواد و مهندسی پلیمر
گرایش های مرتبط با این مقاله
پلیمریزاسیون، نانو فناوری، شیمی تجزیه، شیمی کاتالیست و شیمی پلیمر
مجله
مجله تخریب بسپار و پایداری
دانشگاه
دانشکده فناوری، موسسه بولتون در انگلستان
کلمات کلیدی
پلی اتیلن،LLDPE، کربن سیاه، اشعه فرابنفش، کربونیل، ونیل، تجزیه نوری
فهرست مطالب
چکیده
۱ مقدمه
۲ آزمایش
۲ ۱ مواد و تولید فیبر
۲ ۲هوازدگی مصنوعی
۲ ۲ ۱ منابع لوله فلورسنت UVA و UVB
۲ ۲ ۲ منبع اشعه زنون
۲ ۳ تعیین خصوصیات
۲ ۳ ۱خواص کششی
۲ ۳ ۲ مطالعات طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریر
۲ ۳ ۳مطالعات کالریمتری نگاره متمایز کننده
۳ نتایج و بحث
۳ ۱ خواص فیلم شاهد
۳ ۲ تاثیر کربن سیاه بر انشعاب در سطح شکست
۳ ۲ ۱ تابش UVB
۳ ۲ ۲ UVB با میعان، تابش اشعه UVB
۳ ۲ ۳ تابش اشعه UVA و زنون
۳ ۳ تاثیر کربن سیاه بر تشکیل گروه های عاملی
۳ ۳ ۱ اشعه UVB
۳ ۳ ۲ تابش اشعه
۳ ۳ ۳ تابش اشعه زنون
۳ ۴ تاثیر کربن سیاه بر تبلور
۳ ۵ مقایسه اثرات منابع مختلف اشعه فرابنفش
۳ ۶ اثرات احتمالی متغیرهای کربن سیاه روی مکانیسم های تثبیت نوری
۴ نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Carbon Black is recognised for its ability to stabilise polyolefins against UV degradation.Linear low density polyethylene (LLDPE) 75 mm extruded films containing a variety of carbon black with different particle size, structure and concentrations were exposed to two accelerated artificial weathering devices, a xenon arc source, e.g. Xenotest 150S, and fluorescent tube sources with UVA and UVB lamps, under controlled temperature and humidity.The changes in physicochemical properties during exposures were studied using tensile testing, Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopic and differential scanning calorimetric (DSC) methods.Presence of each carbon black shows significant improvement in UV stabilisation compared to clear films, especially for those with small particle sizes as expected.There is no consistent effect of carbon black structure on UV stabilisation for various particle-sized carbon blacks. An increase in carbon black concentration from 1.5 to 3.5% w/w also improved UV stabilisation. For UVA and UVB sources, presence of carbon black, while increasing carbonyl group generation with respect to unit loss in tensile property with respect to unfilled LLDPE, also appears to suppress Norrish Type II scissions at photochemically generated carbonyl centers in polymer chains.This is especially the case for the smallest (20 nm) particle sizes.Thus the photostabilising efficiency of carbon black is based on both physical surface-area-dependent UV absorption and photochemical activity.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

کربن سیاه به دلیل  قابلیت آن جهت پایدارسازی پلی الفین در برابر تجزیه توسط اشعه فرابنفش معروف است. فیلم های پلی اتیلنی خطی با چگالی کمLLDPE حاوی طیف وسیعی از کربن سیاه با اندازه ذرات، ساختار  و غلظت های متفاوت در معرض ابزارهای  هوازدگی مصنوعی تسریعی نظیر منبع  آرک زنون  Xenotest 150S و منابع لوله فلورسنت با لامپ های UVA و UVB تحت  شرایط دمایی و رطوبتی کنترل شده قرار گرفتند. تغییر در  خواص فیزیوشیمیایی طی   هوازدگی با استفاده از تست کشش، طیف سنج مادون قرمز ترانسفورم فوریر و  روش های کالریمتری مورد مطالعه قرار گرفت. وجود هر کربن سیاه حاکی از بهبود معنادار  در تثبیت اشعه فرابنفش  در مقایسه با  فیلم های مشخص به خصوص با اندازه ذرات کوچک می باشد. هیچ گونه تاثیر ساختار کربن سیاه بر تثبیت  اشعه فرابنفش برای  کربن های سیاه با اندازه های مختلف  وجود نداشت. افزایش در غلظت کربن سیاه از 1.5 تا 3.5 درصد نیز موجب بهبود تثبیت اشعه فرابنفش شد. برای منابع کربن UVA و UVB، وجود  کربن سیاه اگرچه موجب افزایش  تولید گروه کربونیل با توجه به  کاهش خواص کششی با توجه به LLDPE می شود، موجب متوقف شدن  برش نوع 2 نوریش  در مراکز کربونیل با تولید فتوشیمیایی در زنجیره های پلیمری می شود. این قضیه برای  کوچک ترین اندازه ذرات صدق می کند. از این رو کارایی  تثبیت نوری کربن سیاه بر اساس  فعالیت شیمیایی و جذب اشعه فرابنفش وابسته به سطح فیزیکی است. تحت اشعه زنون، فعالیت فتوشیمیایی حداقل است.


بدون دیدگاه