مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مکانیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مکانیک
ترجمه مقاله مروری بر کاربردهای ربات در صنعت خودروسازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مروری بر کاربردهای ربات در صنعت خودروسازی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله ارزیابی مفهوم طراحی محصول با مجموعه های راف و روش VIKOR - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی مفهوم طراحی محصول با مجموعه های راف و روش VIKOR - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله فرمول های عملی برای اندازه گذاری دریچه های هوا - نشریه ASCE

ترجمه مقاله فرمول های عملی برای اندازه گذاری دریچه های هوا - نشریه ASCE

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله طراحی ماشین رشته پیچی سه محوری قابل حمل با سیستم کنترل ارزان

ترجمه مقاله طراحی ماشین رشته پیچی سه محوری قابل حمل با سیستم کنترل ارزان

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله جداسازی میکرو در سیستم های سیالات: یک مرور پیشرفته - نشریه الزویر

ترجمه مقاله جداسازی میکرو در سیستم های سیالات: یک مرور پیشرفته - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 53
ترجمه مقاله تحلیل تماسی-ضربه ای سیستم های روتوری چرخدنده ای - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل تماسی-ضربه ای سیستم های روتوری چرخدنده ای - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله خستگی پره ها و پروانه ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله خستگی پره ها و پروانه ها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 49
ترجمه مقاله بررسی شکست در شاتون برای موتورهای احتراق داخلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی شکست در شاتون برای موتورهای احتراق داخلی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله الگودهی جریان و اختلاط در میکروکانال های شعاعی چرخان - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله الگودهی جریان و اختلاط در میکروکانال های شعاعی چرخان - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله استراتژی زمان بندی کوتاه مدت برای هاب مبتنی بر انرژی باد - نشریه IEEE

ترجمه مقاله استراتژی زمان بندی کوتاه مدت برای هاب مبتنی بر انرژی باد - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 29